Vergelijk zakelijke leningen

Leen tot 1 miljoen euro

Zakelijke lening

Vergelijk zakelijke leningen online

Zakelijke lening

Aanbiedingen van 20+ kredietverstrekkers

Zakelijke lening

Gratis advies

Google reviews
google reviewsFinansInspektionen
kompar zakelijke lening

De beste voorwaarden met meerdere aanbiedingen

zakelijke krediet aanvragen

Snel geld lenen - een zakelijke lening binnen 24 uur

zakelijke lening vergelijken

Gratis advies

Hitta bäst villkor

Wij helpen u zakelijke leningen te vergelijken

Waar velen niet van op de hoogte zijn, is dat het aanvraagproces er bij iedere kredietverlener anders uitziet. Sommigen onderscheiden zich door een vlotte online aanvraagprocedure met snelle reacties, terwijl andere, meer traditionele kredietverstrekkers wellicht meer offline werken. Tijdens het vergelijken van de zakelijke leningen in het aanvraagproces moet ook hier rekening mee worden gehouden, aangezien het verschil in bestede tijd aan uw aanvraag bij de kredietverlener aanzienlijk kan zijn, en dit kan leiden tot een verschil in kosten en liquiditeit. Een ander aspect waarmee rekening moet worden gehouden is de complexiteit van de applicatie, welke invloed kan hebben op de doorlooptijden bij de kredietverleners.

Vergelijk zakelijke leningen

Tijdaspecten - Hoe lang duurt het?

De tijdsaspecten die u moet vergelijken bij het aanvragen van een zakelijke lening hebben vooral te maken met de tijd die het kost tot er een kredietbeslissing is genomen en de tijd die het kost tot de lening aan uw bedrijf wordt uitgeboekt.

Een vuistregel is dat hoe groter de lening die uw bedrijf zoekt, hoe langer het duurt voordat de kredietverstrekker er een beslissing over neemt. Dit heeft te maken met het feit dat kredietverstrekkers vaak gestandaardiseerde beslissingsmodellen hebben voor kleinere bedrijfsleningen, terwijl grotere leningen door een kredietcommissie moeten worden goedgekeurd (een commissie die intern beslist over te verstrekken leningen aan bedrijven). Ondanks deze vuistregel zie je ook grote verschillen tussen verschillende geldverstrekkers. Sommigen nemen een beslissing direct nadat uw aanvraag is ingediend, terwijl het bij anderen een paar weken kan duren voordat een beslissing is genomen. Bij het ophalen van kapitaal dient u dus rekening te houden met de doorlooptijden van de diverse kredietverstrekkers.

Een ander aspect om bij het aanvragen van een zakelijke lening rekening mee te houden, is hoe snel de lening wordt uitbetaald nadat er een besluit is genomen. Net als bij het besluitvormingsproces zijn er ook verschillen in de snelheid van uitboeking tussen kredietverstrekkers. De verschillen zijn echter vaak klein (1-7 dagen), maar het kan een grote rol spelen voor bedrijven die op korte termijn met de zakelijke lening hun liquiditeit moeten verbeteren.

Complexiteit - Hoe ingewikkeld is de kredietaanvraag?

Bij het aanvragen en vergelijken van zakelijke leningen dient ook rekening te worden gehouden met de complexiteit van een aanvraag. Vooral voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB) is het van belang hier rekening mee te houden. Als MKB ondernemer heeft u doorgaans geen tijd voor een complex aanvraagproces je kan het simpelweg niet veroorloven om een ​​proces in te gaan waardoor u minder tijd aan de eigenlijke bedrijfsactiviteiten kunt besteden.

Men kan de complexiteit van het aanvragen van een zakelijke lening vergelijken door te kijken naar het aantal documenten dat een kredietverstrekker nodig heeft om een ​​beslissing te nemen. De meeste geldschieters vragen om toegang tot de laatste financiële overzichten van het bedrijf. Sommigen vragen om ook toegang te hebben tot de meest recente jaarcijfers van de onderneming, een budget voor het komende jaar en een overzicht hoe dit budget zal worden beïnvloed als de lening wordt verstrekt. Andere soorten documenten die mogelijk vereist zijn, hebben te maken met de orderontvangst, facturering en betalingsgewoonten bij klanten. Lees hier meer over de eisen die kredietverstrekkers stellen qua documentatie.

Een bijkomend aspect om rekening mee te houden is of de kredietverstrekker uw wil ontmoeten tijdens het kredietproces om de leningaanvraag goed te kunnen beoordelen. Dit is niet bij alle kredietverstrekkers het geval, er zijn diverse kredietverstrekkers waarbij het hele proces online plaatsvindt. Het is duidelijk dat aanvragen die volledig online worden gedaan, minder tijd vergen van de ondernemers.

Vergelijk zakelijke leningen

Verschillen in de looptijd en rente van de lening

De belangrijkste variabelen om te vergelijken als we naar zakelijke leningen kijken, zijn natuurlijk de voorwaarden. Hier zijn vaak duidelijke verschillen te herkennen tussen de verschillende kredietverstrekkers, dit omdat zij hun product op deze manier proberen te onderscheiden van het product van hun concurrenten. De volgende variabelen zijn de meest belangrijkste om te beoordelen bij het vergelijken van uw aanbiedingen voor zakelijke leningen.

Zakelijke leningen vergelijken

Leningbedrag - Hoeveel kapitaal krijgt u aangeboden?

Het bedrag dat uw bedrijf kan lenen, verschilt vaak tussen verschillende kredietverstrekkers. Sommigen zijn bereid zakelijke leningen te verstrekken die de leningsbehoeften van het bedrijf volledig dekken of zelfs overtreffen, terwijl anderen slechts een deel van het aangevraagde bedrag willen lenen. Het is duidelijk dat u de hier aangeboden leningsbedragen moet afzetten tegen de kapitaalbehoefte van uw bedrijf. Als er meerdere activa / projecten moeten worden gefinancierd via de zakelijke lening, moet u deze intern prioriteren en kijken hoe de aangeboden leningbedragen de doeleinden met de hoogste prioritering kunnen financieren.

Online zakelijke leningen vergelijken

Kosten - wat is het rentepercentage en andere kosten?

Het lijkt misschien voor de hand liggend om de kosten van een zakelijke lening te vergelijken. Wat veel zzp'ers echter vergeten is om alle kosten mee te nemen in het vergelijk van alle vergoedingen. Naast de rentekosten dient men ook rekening te houden met eventuele opstartvergoedingen, facturatiekosten, vertragingsvergoedingen enzovoorts. Dat kun je vaak gemakkelijk doen door naar de effectieve rente op de lening te kijken.

Als u meer wilt lezen over hoe rente en overige vergoedingen werken in zakelijke leningen en krediet, kunt u dat hier doen.

Voorwaarden van zakelijke leningen

Aflossing - Hoe wordt de zakelijke lening afgelost?

Wanneer u de aflossingsperiode tussen zakelijke leningen vergelijkt, zijn er hoofdzakelijk twee onderdelen waar u naar moet kijken, aangezien deze een grote impact kunnen hebben op de liquiditeit en financieringskosten van uw bedrijf.

Het eerste onderdeel is de looptijd en het aflossingspercentage van de lening. Een langere looptijd betekent dat u de lening voor een langere periode kunt hebben en vice versa. Hier is het daarentegen belangrijk om rekening te houden met het aflossingsspercentage, aangezien dit vaak verschilt tussen verschillende kredietverstrekkers. Sommigen stellen voor dat het volledige geleende bedrag aan het einde van de looptijd wordt terugbetaalt, terwijl anderen een maandelijkse aflossing aanbieden (u betaalt elke maand een gedeelte, totdat deze volledig is terugbetaald). Afhankelijk van de looptijd en het aflossingspercentage zal de ontwikkeling van de liquiditeitsbehoefte van uw bedrijf er anders uitzien, daarom is dit een zeer belangrijk punt om rekening mee te houden in het vergelijken van de aanbieding. In het algemeen kan worden gesteld dat een maandelijkse aflossing makkelijker te plannen is, aangezien de terugbetaling de impact op de liquiditeit van het bedrijf over de looptijd van de lening wordt verspreid.

Een ander effect van het aflossingspercentage is te zien in de kosten van de lening, aangezien de rentekosten alleen worden berekend over het uitstaande bedrag. Met andere woorden, de absolute financieringskosten voor een lening met een maandelijkse aflossing zal lager zijn dan voor een lening met een volledige aflossing aan het einde van de lening.

Een ander onderdeel waarmee rekening moet worden gehouden bij het vergelijken van bedrijfsleningen is de mogelijkheid van vervroegde aflossing. Sommige kredietverstrekkers bieden de mogelijkheid om de gehele lening terug te betalen voordat de looptijd is verstreken, zonder dat er kosten of rente moeten worden betaald over de resterende looptijd van de lening. Andere kredietverstrekkers kunnen hier kosten voor in rekening brengen.

Vergelijk zekerheden van zakelijke leningen

Zekerheden - Een persoonlijke borgstelling/garantie of onderpand van een vast activum noodzakelijk?

Ten slotte dient men ook te vergelijken welke eisen kredietverstrekkers aan het bedrijf stellen als het om zekerheden gaat. Bij kleinere zakelijke leningen aan bedrijven die nog niet winstgevend zijn, is het vaak gebruikelijk dat een persoonlijke borgstelling/garantie wordt gevraagd. Hier kan de bedrijfsgarantie ook een alternatief zijn (een ander bedrijf garandeert het bedrijf dat een lening aanvraagt). Als het geleende bedrag hoger is, kan het vaak nodig zijn dat de onderneming een vast activum (bijvoorbeeld machines en inventaris) of facturen als onderpand verstrekt.

Bij het vergelijken vna de verschillende aanbiedingen dient u ook rekening te houden met de gevraagde zekerheden. Dit wordt met name relevant indien uw bedrijf de lening niet kan terugbetalen. Als dit gebeurt, wordt de zekerheid door de geldschieter gebruikt om zijn geld terug te krijgen. Dit kan een groot effect hebben op uw bedrijf of uw eigen financiën.

Er zijn natuurlijk veel onderdelen waarmee u rekening moet houden bij het vergelijken van zakelijke leningen, waarvan bovenstaande de belangrijkste zijn. Er is echter een overvloed aan andere zaken waar u rekening mee moet houden, die vaak afhangen van de specifieke situatie van uw bedrijf en de aanbiedingen die u ontvangt.

Als u meer wilt lezen over persoonlijke borgtocht, kunt u dat hier doen.

Hoe wij samenwerken met onze klanten

Wij helpen onze klanten om aanbiedingen voor bedrijfsleningen van meerdere geldverstrekkers tegelijk in ontvangst te nemen en in een duidelijke overzicht te presenteren. In het besluitvormingsproces zijn we er om u te ondersteunen. Wij zijn beschikbaar om uw vragen over de voorwaarden te beantwoorden en om u te ondersteunen in het besluitvormingsproces. Wij helpen u  het aanbod te vergelijken en te besluiten welke zakelijke lening meest geschikt is voor de specifieke situatie waar uw bedrijf zich in bevindt. We hebben een aantal bedrijven geholpen met succesvolle zakelijke kredietaanvragen en zijn gepassioneerd in het vinden van de beste oplossing voor elk bedrijf.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Vul uw telefoonnummer in

Een van onze adviseurs neemt dan contact met u op

Thank you! Your submission has been received!
Looks like we're having trouble

Wij helpen u graag bij het vinden de juiste lening met de beste voorwaarden!

Er zijn verschillende banken en kredietverstrekkers op de markt actief die zakelijke leningen aanbieden. Deze banken en kredietverstrekkers en hun propositie hebben we hieronder in een overzicht samengevat. Bij KOMPAR kunnen wij u helpen bij het aanvragen van een aantal hiervan, zodat u tijd bespaart en de beste financiering krijgt op basis van uw gewenste voorwaarden. Mocht u nog vragen hebben, dan helpen wij u graag verder!

Froda logo

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
-

Information om lånet
Froda erbjuder ett företagslånet för växande företag. Företag kan låna upp till 1 000 000 kr från Froda, och långivaren lägger en stort fokus på flexibilitet och snabbhet. Låneansökan görs helt online och du får i regel besked samma dag. Vid en godkänd ansökan betalas pengarna ut på kontot inom 24 timmar. Froda erbjuder alltid lån till fast pris och du kan vara säker på att inga dolda avgifter tillkommer.

CapitalBox Logo

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
2 000 000 kr

Information om lånet
CapitalBox erbjuder SME-kunder ett snabbt, enkelt och stressfritt finansieringsalternativ som hjälper deras verksamhet att växa! Pengarna kan till exempel användas till att köpa ny utrustning, anställa ny personal, fylla på lagret eller utöka den fysiska verksamheten. Återbetalning sker under upp till 24 månader. Lån ges ut till bolag som har en omsättning på minst 500 000 kr och som varit verksamma i minst 6 månader.

Qred logo

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
1 000 000 kr

Information om lånet
Qred ger ut lån upp till 1 000 000 kr med en återbetalningstid upp till 36 månader. Istället för att använda sig av en ränta så tar Qred betalt genom en fast månadsavgift, vilket underlättar för planering av finansieringskostnaden. Lån ges ut till alla olika typer av bolag och de ställer inga krav på ålder eller omsättning. Även bolag med betalningsanmärkningar kan få låna genom Qred då de alltid gör en individuell bedömning på bolaget. I alla lån så krävs en personlig borgen.

Capcito

Typ av lån (produktnamn)
Fakturabelåning
(Dynamisk checkkredit)

Högsta lånebelopp
Beroende på försäljning

Information om lånet
Capcito erbjuder en smart företagsfinansiering genom sin dynamiska checkkredit, för små såväl som stora företag. Finansieringen sker utan inga bindningstider, inga dolda avgifter, inget krångel. Normalt krävs ingen personlig borgen då fakturorna intecknas som säkerhet. Ansökan sker snabbt och smidigt online genom att man kopplar på sitt bokföringssystem, varpå man får ett erbjudande direkt om hur stor kredit de kan erbjuda samt till vilken ränta. Alla typer av bolag kan ansöka om finansiering.

OPR- Företagslån

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
500 000 kr

Information om lånet
OPR Företagslån erbjuder ett lån där inget pappersarbete krävs, ingen säkerhet utöver personlig borgen, och där pengarna betalas ut samma dag som ansökan har blivit beviljad. Lån ges ut upp till 500 000 kr och med en återbetalningstid om 1 upp till 18 månader. För lån upp till 200 000 kr krävs en borgensman och för belopp som överstiger 200 000 kr så krävs två borgensmän. OPR skiljer sig från många andra på så sätt att alla bolag kan söka om finansiering, oavsett ålder eller storlek.

Toborrow logo

Typ av lån
Peer-to-peer lån

Högsta lånebelopp
5 000 000 kr

Information om lånet
Toborrow erbjuder företagslån på dina villkor. Snabbare, billigare och mer personligt än banken. Låntagaren väljer själv lånebelopp, löptid och amorteringstakt. Inga dolda avgifter och du får svar direkt. Årsränta mellan 3 - 10 %, lånebelopp 100 000 - 5 000 000 SEK och lånet kan betalas ut inom 24 timmar.

Aros Kapital

Typ av lån (produktnamn)
Företagslån
(Företagslån direkt)

Högsta lånebelopp
500 000 kr

Information om lånet
Aros Kapital fokuserar helt på företagsfinansiering för små och mellanstora bolag och på att hjälpa företagare att växa. De ger ut lån till bland annat orderfinansiering, fastighetsfinansiering, bolagsförvärv, nyanställningar, uppbyggnad av lagersaldo och för förbättrad likviditet. Aros Kapital accepterar de flesta typer av säkerhet och kan sänka räntekostnaden genom en personlig borgen. Lån på upp till 500 000 kr får svar inom 1 bankdag. Ansökningen sker direkt via datorn, mobilen eller surfplattan. Återbetalning sker normalt inom 36 månader.

Credstep

Typ av lån (produktnamn)
Företagslån

Högsta lånebelopp
2 000 000 kr

Information om lånet
Mynt inriktar sig på lån till aktiebolag, enskilda firmor och kommanditbolag. Lånen kan användas fritt av bolagen som själva bestämmer vart pengarna ska investeras. Återbetalningstiden är normalt mellan 3 och 18 månader. Lånen erbjuds med säkerheter som bedöms från fall till fall. Däremot är det vanligt att en personlig borgen krävs. Ett svar på en ansökan lämnas normalt inom 24 timmar.

FM Finans logo

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
-

Information om lånet
Kronan Finans erbjuder ett snabbt företagslån utan formella begränsningar. Återbetalningstiden bestäms normalt utifrån ett företags specifika förutsättningar. Vid företagslån krävs normalt pant i form av fast egendom. Här gör alltså Kronan Finans en värdering på egendomen, varpå de kan finansiera den med upp till 100% av marknadsvärdet.

Kreditlinan logo

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
500 000 kr

Information om lånet
Qapitala är riktat till småföretagare som söker  lån upp till 500 000 kr. För att få tillgång till finansieringen så krävs  personlig borgen och utbetalningen sker normalt inom 24 timmar efter en godkänd ansökan. Ansökan sker helt online och svar lämnas normalt inom 24 timmar. Krediten återbetalas över 24 månader, men kan förnyas kontinuerligt.

Marginalen bank logo

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
5 000 000 kr

Information om lånet
Marginalen bank riktar in sitt låneerbjudande på längre och större typer av investeringar i maskiner, inventarier eller om- och tillbyggnader av fastigheter. Lånen sker från 24 månader upp till 60 månader och ges ut från 200 000 kr upp till 5 000 000 kr. För en ansökan krävs normalt en budget, affärsplan och verksamhetsbeskrivning. Alla dokumenten kan skickas in via deras onlineansökan.

SBAB logo

Typ av lån
Företagslån

Högsta lånebelopp
500 000 kr

Information om lånet
Fedelta riktar sig till egenföretagare som söker lån till sin verksamhet. Deras företagslån ges ut upp till 36 månader och uppgår till upp till 500 000 kr. Lånen kräver generellt en personlig borgen, men i vissa fall kan en firmainteckning användas.

företagskrediter rådgivare lån
Våra rådgivare gör allt för att du ska få den finansieringen ditt företag behöver

Vul een aanvraag in en laat uw bedrijf vandaag groeien.

Nu aanvragen

Vind de beste zakelijke lening

In drie eenvoudige stappen - gratis

Vul uw aanvraag in

Vul uw aanvraag in minder dan 2 minuten in. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze adviseurs via 010 750 28 99.

01
Zakelijke lening aanvragen
Zakelijke leningen vergelijken
02

Vergelijk aanbiedingen

Binnen 24 uur krijgt u aanbiedingen van 20+ verschillende kredietverstrekkers - met duidelijke voorwaarden.

Kies de beste bedrijfslening

Kies de lening die het best past bij uw bedrijf, ongeacht of de rente, aflossing of iets anders belangrijk voor u is.

03
Zoek zakelijke leningen
138an Group AB ©2022