Zakelijke lening

Zakelijke leningen voor je BV

Zakelijke lening kan voor je BV. Zoek het advies van Kompar voor je besloten vennootschap. Wij zoeken jouw beste financiering voor je onderneming.

Zakelijke lening voor je BV
 • Cedric Roels
  Cedric Roels
 • 10
  minuten leestijd
 • Laatste update:
  October 18, 2022

In dit artikel lees je over:

 • check
  Waarvoor kan een BV een zakelijke lening gebruiken?
 • check
  Persoonlijke garantie/borgstelling - zakelijke lening voor een BV
 • check
  Informatie over rente voor je BV

Zakelijke lening zoeken met Kompar?

 • check
  Vergelijk 15+ financiers
 • check
  Gratis persoonlijk advies
 • check
  Tot 1 miljoen. Antwoord <24u.
Bekijk mijn opties

Ben je op zoek naar financiering voor je besloten vennootschap?

Veel ondernemers kiezen voor de rechtsvorm besloten vennootschap, en als ze extra kapitaal nodig hebben, vragen ze een zakelijke lening aan voor de besloten vennootschap. Dit kan zijn omdat het bedrijf moet kunnen groeien of omdat het bedrijf kapitaal nodig heeft voor andere redenen/toekomstplannen. Het kan ook zijn dat er dringend behoefte is aan het dekken van liquiditeitstekorten die kunnen ontstaan door onverwachte gebeurtenissen, in welk geval zakelijke leningen ook een geschikte oplossing voor een besloten vennootschappen kunnen zijn.

Zakelijke leningen aan besloten vennootschappen - financieringsdoel

Een besloten vennootschap kan worden gefinancierd met geleende gelden. De lening kan afkomstig zijn van de eigenaren, andere particulieren of via een zakelijke lening van een bank, financieringsmaatschappij of een andere kredietverlener. Zakelijke leningen zijn de meest voorkomende vorm van leningen die worden gebruikt wanneer een bedrijf wat extra geld nodig heeft om zijn activiteiten en investeringen te financieren. Bij het invullen van een aanvraag is het altijd handig om wat gedetailleerder te omschrijven waarvoor de zakelijke lening moet worden gebruikt, aangezien dit de kredietverstrekkers helpt om te beoordelen of om vast te stellen welk bedrag ze maximaal kunnen uitlenen.

Waarvoor kan een BV een zakelijke lening gebruiken?

Een bedrijfslening voor een besloten vennootschap kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Als startende onderneming heb je waarschijnlijk extra financiering nodig voor het opstarten. Soms kan het ook zo zijn dat het bedrijf tijdelijke liquiditeitsproblemen krijgt en een zakelijke lening nodig heeft om een tijdelijke moeilijke periode door te komen. Veel bedrijven gebruiken een zakelijke lening om te investeren in activa, zoals dure machines.

Over het algemeen kan het financieringsdoel worden onderverdeeld in twee gebieden: ter financiering van de dagelijkse operatie en voor ter financiering van investeringen.

De operaties waarvoor de lening in het algemeen is gebruikt:

- loonkosten

- wervingskosten

- betalen van leveranciers

- marketingkosten

- inkoop van voorraad

- onverwachte uitgaven zoals belastingen of btw-betalingen

- renovaties

De behoefte kan ook ontstaan ​​doordat jij je leveranciers moet betalen voordat jouw klanten jou hebben betaald, hetzij als gevolg van betalingsvoorwaarden, omdat het inherent is aan het bedrijfsmodel of vanwege te late betalingen.

De tweede groep is financiering van investering van een besloten vennootschap, denk hierbij aan:

- de aanschaf van nieuwe inventaris / gereedschappen / machines

- investering in onroerend goed

- aankoop van een ander bedrijf

Zakelijke creditcard gezocht? Laat Kompar je helpen!

Check mijn opties

Wat zijn de vereisten voor het verkrijgen van een zakelijke lening voor een besloten vennootschap?

Kredietverstrekkers maken bij een kredietaanvraag een inschatting van de terugbetalingscapaciteit van de besloten vennootschap. Om de kredietverstrekker te laten beoordelen welke terugbetaalcapaciteit de onderneming heeft, dient er zoveel mogelijk informatie door de kredietnemer te worden verstrekt. Veel kredietverleners beoordelen de aanvraag op basis van transactiehistorie over je zakelijke rekening. Voel je je daarnaast vrij om je aanvraag aan te vullen met de laatste balans en resultatenrekening van het bedrijf (dit hoeft niet je jaarrekening te zijn, maar het kan ook voldoende zijn als je een recente balans en resultatenrekening uit je boekhouding haalt). Meer lezen over de benodigde informatie? Lees dan dit artikel.

Een ander alternatief is om de aanvraag aan te vullen met een transactiehistorie je bank van de afgelopen twaalf maanden. Deze documenten vergroten de kans dat je een goed kredietaanbod krijgt van de banken en geldverstrekkers. Als je problemen heeft met het uploaden van documenten of als je vragen heeft, neem dan contact op met onze adviseurs en zij zullen je helpen. Bij het aanvragen van een zakelijke lening via KOMPAR hoeft je over het algemeen geen ondernemingsplan of begroting in te dienen. Als je daarentegen voor uzelf een businessplan wilt schrijven, vind je daar hier meer informatie over.

Sommige banken en kredietverstrekkers kunnen in verband met een kredietaanvraag vragen om een persoonlijke borgstelling/garantie of een zekerheid in de vorm van een verpanding van de activa (zoals apparatuur) of een hypotheekinschrijving op het onroerend goed. Maar er zijn natuurlijk geldschieters die geen zekerheid vragen in voor een zakelijke lening verstrekt aan een besloten vennootschappen. Zonder zekerheden kan het echter moeilijker zijn om grotere leningsbedragen te krijgen en de rente is meestal hoger (dit om het exctra risico van de kredietverstrekker te dekken). Hieronder staan ​​een aantal voorbeelden van zaken die ook beoordeeld kunnen worden bij het aanvragen van een zakelijke lening door een besloten vennootschap:

De eigenaar van het bedrijf - zijn of haar persoonlijke financiën, eerdere ervaring.

Heeft het bedrijf heeft een accountant.Waarvoor wordt het geleende geld gebruikt.

Kan de besloten vennootschap een vorm van zekerheid bieden voor de bedrijfslening.

Zakelijke leningen voor besloten vennootschappen en zekerheden

Banken en kredietverstrekkers vragen doorgaans een zekerheid voor zakelijke lening, dit met als doel om een bepaalde waarde te kunnen terugkrijgen in geval van een terugbetalingsproblemen. De meest voorkomende zekerheid die tegenwoordig wordt gevraagd, is een persoonlijke garantie/borgstelling, die meestal wordt gegeven door de eigenaar, directeur/CEO of bestuursleden van het bedrijf. Soms wordt er ook een andere onderpand gevraag, zoals:

- persoonlijke garanties in combinatie met een verpanding van de bedrijfsactiva

- gedeeltelijke persoonlijke garantie voor de lening

- persoonlijke garanties in cominatie met een hypotheek op het privé of zakelijk onroerend goed

Persoonlijke garantie/borgstelling - zakelijke lening voor een BV

Banken en kredietverleners kunnen iemand vragen garant te staan voor de lening van een bedrijf. Degene die deze garantie op zich neemt, kan de eigenaar van het bedrijf zijn, maar het kan ook iemand heel anders zijn. De borgsteller verbindt zich ertoe volledig of gedeeltelijk aansprakelijk te zijn voor terugbetaling als de besloten vennootschap om welke reden dan ook de lening niet zou kunnen terugbetalen. Sommige kredietverstrekkers kunnen ook een garantie van meer dan één persoon verlangen om een ​​groter bedrag uit te lenen. Momenteel is het echter het meest gebruikelijk om van slechts één persoon te eisen dat hij de lening garandeert. Maar wie moet dit nu zijn?

De borgsteller moet een persoon zijn met een goed begrip van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten. Dit is een vereiste, aangezien het anders zo kan worden geïnterpreteerd dat de garantsteller zelf geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de verplichting van het bedrijf. Binnen een besloten vennootschap is een persoon met een goed begrip doorgaans een bestuurslid, de eigenaar of de directeur/CEO.

In veel gevallen zijn de eigenaar, het bestuurslid en de CEO één en dezelfde persoon, wat prima is voor geldverstrekkers.

KOMPAR en het aanvragen van een zakelijke lening

Als je je aanvraag aanvraagt via KOMPAR, wordt deze doorgestuurd naar de banken en kredietverstrekkers waarmee wij samenwerken. Binnen 24 uur heb je doorgaans een reactie ontvangen van alle kredietverstrekkers. Middels het platform van KOMPAR kan je de leningaanbiedingen vergelijken en de zakelijke lening kiezen met de beste voorwaarden. Onze adviseurs helpen je graag bij het kiezen van de juiste zakelijke lening voor je bedrijf.

Zakelijke leningen aan besloten vennootschappen - rente

Maatwerk per onderneming

De rente op een zakelijke lening varieert van bedrijf tot bedrijf, is afhankelijk van de terugbetaalcapaciteit van het bedrijf en afhankelijk van welke kredietverstrekker de zakelijke lening aanbiedt. In het algemeen kan worden gesteld dat hoe slechter de terugbetalingscapaciteit van een bedrijf is, hoe hoger de rente op de lening. Als je onderpand als zekerheid voor de zakelijke lening kan bieden, dan zijn er mogelijkheden om een ​​lagere rente te krijgen.

Op ons platform bieden de verschillende kredietverstrekkers een rentetarief aan dat voor elk bedrijf afzonderlijk wordt bepaald. Met andere woorden, het ene bedrijf kan een betere rente ontvangen dan het andere. Het rentetarief ligt doorgaans vast gedurende de looptijd van de lening. Om het eenvoudiger te maken, berekenen en presenteren wij bij KOMPAR de rente je daadwerkelijk betaalt over de looptijd van de zakelijke lening, deze wordt weergegeven bij het maken van een vergelijking van de aangeboden leningen. De reden hiervoor is dat kredietverstrekkers verschillende soorten leningen aanbieden met verschillende kostenstructuren en verschillende aflossingspercentages.

Er zijn kredietverstrekkers die zakelijke leningen aanbieden met een vaste aflossing en een vaste vergoeding per maand - de maandelijkse betaling is dus elke maand hetzelfde en neemt niet af vanwege de aflossingen. Er zijn andere kredietverstrekkers die zakelijke leningen aanbieden met een lineaire aflossing en rentekosten die worden berekend over het uitstaande bedrag van de lening (de rentekosten nemen elke maand af naarmate je de lening terugbetaalt). Ten slotte zijn er kredietverstrekkers die bedrijfsleningen aanbieden met elke maand dezelfde maandelijkse afbetaling, maar waarbij de aflossing aanvankelijk erg laag is en vervolgens in de loop van de tijd toeneemt, de zogenoemde annuitaire lening. Zoals je kunt zien, wordt het gemakkelijk ingewikkeld, daarom hebben wij een overzicht ontwikkeld die het transparant en gemakkelijker maakt.

Vaste rente

Een vaste rente houdt in dat de rente tijdens de looptijd van de lening op een bepaald percentage vast staat. Met andere woorden, het rentepercentage zelf zal in de loop van de tijd niet variëren. De rentekosten kunnen echter van maand tot maand afnemen, aangezien dit doorgaans wordt berekend over het resterende geleende bedrag (hoeveel je bedrijf verschuldigd is aan de kredietverstrekker).

Variabele rentetarieven

Het rentepercentage verandert in verband met de marktrente. Hierdoor bestaat het risico dat je rente stijgt of daalt. Deze vorm is niet erg gebruikelijk onder kredietverstrekkers en banken die zich te concentreren op zakelijke leningen voor kleine en middelgrote bedrijven.

Zakelijke leningen zonder rente

Er hoeft geen rente te worden betaald. De bedrijfslening is echter niet gratis, in dit geval rekent de geldverstrekker een vaste vergoeding, wat vergelijken weer moeilijk maakt. Om de kosten voor renteloze bedrijfsleningen en rentedragende bedrijfsleningen te vergelijken, is het de moeite waard om bij KOMPAR naar de vergelijkbare rentevoet te kijken.

Geld lenen als een startende besloten vennootschap

Veel ondernemers denken dat het niet mogelijk is om als startende BV geld te lenen. Dit is echter onjuist, aangezien een aantal van de kredietverstrekkers waarmee wij werken wel geld uitlenen aan recent opgerichte besloten vennootschappen. Wanneer een startende BV een zakelijke lening aanvraagt, beoordelen de kredietverstrekkers de toekomstperspectieven van een bedrijf (hoe de verkoop zich zal ontwikkelen en hoe de mogelijke terugbetalingscapaciteit eruitziet) en de financiële situatie van eventuele garantiegevers. In de meeste gevallen is het mogelijk om een zakelijke lening af te sluiten, zij het voor een iets kleiner bedrag, waardoor je je bedrijf naar een hoger niveau kunt tillen.

Meer informatie over besloten vennootschappen

Wat is een besloten vennootschap?

Een besloten vennootschap is een rechtspersoon. Dit betekent dat het bedrijf overeenkomsten kan ondertekenen, mensen kan inhuren en verschillende activa kan bezitten. Over het algemeen kunnen de aandeelhouders niet meer verliezen dan wat ze voor hun aandelen hebben betaald. Met andere woorden, de besloten vennootschap is verantwoordelijk voor al haar wettelijke verplichtingen en financiële verplichtingen. Echter, in bepaalde situaties kan dit veranderen, bijvoorbeeld als er schade wordt geleden door nalatigheid of slecht bestuur.

Hoe financier je een besloten vennootschap?

Wanneer je een besloten vennootschap opricht, kan de aandeelhouder eigen vermogen storten in de onderneming, dit kan middels het storten van liquide middelen of in de vorm van het inbrengen van activa aan de onderneming, zoals een dure koffiemachine als je een café gaat runnen. Als de besloten vennootschap eenmaal is opgericht, kan er naast je eigen startkapitaal wat extra geld nodig zijn. Er zijn - naast het aanvragen van een zakelijke lening - over het algemeen twee manieren om je bedrijf te financieren als je wat extra geld nodig heeft:

Winst: door goederen / diensten te verkopen en winst te maken met de verkoop, kan je genoeg geld genereren om je bedrijf te financieren. Dit is over het algemeen gemakkelijker gezegd dan gedaan en is het doel voor iedereen die een bedrijf start.

Inbreng aandeelhouders: de eigenaren van de BV kunnen er meer geld in investeren door de onderneming nieuwe aandelen uit te geven, de eigenaren (bestaande of nieuwe) brengen geld in om deze aandelen in bezit te krijgen. Het bedrijf krijgt dus geld om zijn activiteiten te financieren.

Zakelijke lening voor een BV met Kompar

Hoe kunnen we je helpen?