Zakelijke lening

Zakelijke leningen voor een VOF

Zakelijke lening kan met een VOF. Kompar adviseert ook de vennootschap zonder firma voor bedrijfsleningen en financiering.

Zakelijke lening voor je VOF
 • Cedric Roels
  Cedric Roels
 • 8
  minuten leestijd
 • Laatste update:
  October 18, 2022

In dit artikel lees je over:

 • check
  Waarvoor kan een VOF een zakelijke lening gebruiken?
 • check
  Wat zijn de informatie vereisten voor het aanvragen van een zakelijke lening voor een VOF?
 • check
  Over rente en kosten

Zakelijke lening zoeken met Kompar?

 • check
  Vergelijk 15+ financiers
 • check
  Gratis persoonlijk advies
 • check
  Tot 1 miljoen. Antwoord <24u.
Bekijk mijn opties

Ben je op zoek naar financiering voor je vennootschap onder firma?

Een groot deel van de bedrijven zal vroeg of laat extra kapitaal nodig hebben om bepaalde investeringen te kunnen doen die nodig zijn om te kunnen groeien. Afhankelijk van de branche, de behoeften en situatie waar de vennootschap in zit, kan een zakelijke lening aan een vennootschap onder firma variëren van enkele duizenden tot enkele miljoenen euro's. Veel ondernemers kiezen bij het starten van een bedrijf voor deze ondernemingsvorm om te kijken of hun plan in de praktijk kan werken.

Als je een gevestigd vennootschap op de markt bent, krijgt je mogelijk een unieke groeimogelijkheid waarin speciale investeringen vereist zijn. Of bevindt de vennootschap zich in een moeilijke financiële situatie, waarbij tijdelijke liquiditeitstekorten snel moeten worden opgevangen? Bijvoorbeeld omdat de verkoop is verslechterd of omdat er minder betalingen zijn gedaan? In deze situaties kiezen veel ondernemers ervoor om een ​​zakelijke lening af te sluiten voor de vennootschap. Hier hebben we de belangrijkste informatie aangaande zakelijke leningen voor venootschappen onder firma verzameld.

Zakelijke leningen aan een VOF

Er zijn veel redenen waarom ondernemers ervoor kiezen om geld te lenen met hun vennootschap onder firma, de redenen hangen natuurlijk af van het bedrijfstype, de individuele behoeften of omstandigheden van het bedrijf. Zowel startende als gevestigde vennootschappen kiezen ervoor om zakelijke leningen af ​​te sluiten en de bedragen variëren.

Veel ondernemers kiezen ervoor om al bij het opstarten van het bedrijf een zakelijke lening aan te vragen, het kan zijn omdat je snel een bedrijfsruimte moet huren of bijvoorbeeld moet betalen voor inkoop van dure apparatuur of producten. Het hangt allemaal af van in welke fase de vennootschap zich bevindt en welke kapitaalbehoeften er zijn. Er zijn ook situaties waarin de handelsbedrijven een bedrijfslening nodig hebben om geen groeikansen te missen. Misschien is het bedrijf in een tijdelijke financiële malaise terechtgekomen, bijvoorbeeld door niet-betaling of andere factoren? Om liquiditeitsproblemen snel op te lossen en geen zakelijke kansen te missen, kan het de moeite waard zijn om een ​​zakelijke lening af te sluiten die is afgestemd aan de situatie van de vennootschap.

Waarvoor kan een VOF een zakelijke lening gebruiken?

Een zakelijke lening voor een vennootschap onder firma kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Als startende onderneming heb je waarschijnlijk extra financiering nodig voor het opstarten. Soms kan het ook zo zijn dat het bedrijf tijdelijke liquiditeitsproblemen krijgt en een zakelijke lening nodig heeft om een tijdelijke moeilijke periode door te komen. Veel bedrijven gebruiken een zakelijke lening om te investeren in activa, zoals dure machines.Over het algemeen kan het financieringsdoel worden onderverdeeld in twee gebieden: ter financiering van de dagelijkse operatie en voor ter financiering van investeringen.

De operaties waarvoor de lening in het algemeen is gebruikt:

- loonkosten

- wervingskosten

- betalen van leveranciers

- marketingkosten

- inkoop van voorraad

- onverwachte uitgaven zoals belastingen of btw-betalingen

- renovaties

De behoefte kan ook ontstaan ​​doordat jij je leveranciers moet betalen voordat jouw klanten jou hebben betaald, hetzij als gevolg van betalingsvoorwaarden, omdat het inherent is aan het bedrijfsmodel of vanwege te late betalingen.

De tweede groep is financiering van investering van een besloten vennootschap, denk hierbij aan:

- de aanschaf van nieuwe inventaris / gereedschappen / machines

- investering in onroerend goed

- aankoop van een ander bedrijf

Wat zijn de informatie vereisten voor het aanvragen van een zakelijke lening voor een VOF?

Banken en kredietverstrekkers maken bij het indienen van een kredietaanvraag een inschatting van de terugbetaalscapaciteit van de VOF. Het is goed als er in de aanvraag zoveel mogelijk informatie wordt verstrekt, dit helpt de geldverstrekker om een juiste en snelle ​​afweging te maken of hij geld kan uitlenen en onder welke voorwaarden.

Over het algemeen is het bevordelijk voor het krijgen van een financieringsaanbieding als je recente tussentijdse cijfers (resultatenrekening en balans) van je VOF bijvoegt wanneer je een zakelijke aanvraagt. Deze cijfers hoeven niet altijd door de accountant te worden opgemaakt in een jaarrapport, vaak is het voldoende als je de tussentijdse cijfers uit je boekhouding haalt. Als je een rekeningoverzicht kunt bijvoegen van de bankrekening van de handelsonderneming van de afgelopen 12 maanden, is dat ook voordelig voor de haalbaarheid van je financieringsaanvraag. Met behulp van deze documenten kunnen kredietverstrekkers een nauwkeuriger kredietaanbod doen. Ook is het een goed idee om gedetailleerd aan te geven waarvoor je de lening wenst te gebruikt, dan alleen aan te geven dat je additionele liquiditeit wenst.

Omdat de vennoten van een VOF hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de financiering, zullen banken en kredietverstrekkers soms ook de wens hebben om de privé financiën van de vennoten in te zien. Doorgaans worden hiervoor de meest recente belastingaangifte van de vennoten opgevraagd.

De terugbetaalcapaciteit van de vennootschap onder firma kan worden aangetoond met bijvoorbeeld balansen, resultatenrekeningen en bankafschriften van de onderneming.

Het geleende bedrag is realistisch en redelijk in verhouding tot de omvang van de VOF. Hoe groot is bijvoorbeeld de omzet van het bedrijf ten opzichte van het bedrag dat je wil lenen?

Kredietinformatie toont geen betalingsachterstanden, de vennoten hebben een goede financiële situatie.

Het aanbieden van een zekerheid voor de bedrijfslening kan uiteraard de kans vergroten dat de lening wordt verstrekt en dat er lagere rentetarieven worden aangeboden. Activa die in pand kunnen worden gegeven, zijn bijvoorbeeld onroerend goed en voorraden.

Bij een vennootschap onder firma zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de financiering. Een goede financiele positie van de vennoten (spaargelden, overwaarde op het onroerend goed, additionele inkomsten) kan de haalbaarheid van de financieringsaanvraag vergroten.

Als de onderneming aan bovenstaande vereisten voldoet, is de kans absoluut groot dat er een zakelijke lening aan de VOF wordt verstrekt. Houd er echter rekening mee dat alle kredietverstrekkers specifieke voorwaarden hebben waaraan ook moet worden voldaan om de zakelijke te kunnen aangaan. Zo eisen sommige kredietverstrekkers dat de vennootschap onder firma een bepaalde tijd actief moet zijn geweest. uiteraard zijn er ook kredietverstrekkers die rekening houden met start-ups en aanbiedingen hebben die bedoeld zijn voor startende ondernemers.

Persoonlijke aansprakelijkheid - zakelijke leningen voor een VOF

Alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige verplichtingen van de vennootschap onder firma. In andere woorden kan de kredietverstrekker bij betalingsproblemen van de VOF aankloppen bij een van de vennoten voor het terugbetalen van de gehele lening. Vervolgens moeten de vennoten samen afstemmen hoe deze terugbetaling wordt geregeld. Bij het aangaan van een zakelijke lening voor de VOF moeten de vennoten de mogelijk impact van betaalproblemen op hun privé-situatie. Het is ook aan te raden om vooraf duidelijk afspraken vast te leggen over hoe er wordt gehandeld in de meest negatieve scenario's.

Zakelijke leningen aan een VOF - rente en kosten

Het potentiële risico dat een geldverstrekker loopt op de lening verstrekt aan je onderneming heeft grote invloed op de hoogte van de rente. In gevallen waarin een bedrijf een stabiele cashflow kan presenteren of bijvoorbeeld onderpand als zekerheid kan bieden, wordt het risico kleiner, wat leidt tot lagere rentetarieven. Een rente kan bijvoorbeeld hoger zijn als een startende of een kleine vennootschap heeft die een zakelijke lening aanvraagt.

Het is altijd de moeite waard om aanbiedingen van verschillende kredietverstrekkers rustig te vergelijken, aangezien hun vereisten en voorwaarden sterk kunnen variëren. Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op de kosten van de lening. De belangrijkste is de rentevoet die je wordt aangeboden. Hoe hoger de aangeboden rente, hoe duurder de lening wordt voor de VOF. Ook moet er goed gekeken worden op welke wijze de lening moet worden terugbetaald, wat ook een grote uitgave is waar het bedrijf rekening mee moet houden.

Bij het aanvragen van een zakelijke lening wordt voor ieder bedrijf het rentepercentage afzonderlijk vastgesteld. De kredietverstrekkers maken een inschatting van de terugbetaalcapaciteit van de vennootschap en doen op basis daarvan een aanbieding. De aangeboden leningen kunnen verschillen in hun structuur, de soort kosten die worden gehanteerd en hoe de terugbetaling werkt. Om deze reden hanteren wij op ons online platform een vergelijkbare rente, zodat je gemakkelijker kunt zien welke bedrijfslening het beste bij je vennootschap onder firma past.

Er zijn doorgaans drie verschillende soorten bedrijfsleningen die worden aangeboden:

- zakelijke leningen met lineaire aflossing en een vaste vergoeding per maand (in plaats van een rentepercentage), deze leningen hebben elke maand dezelfde betaling.

- zakelijke leningen met lineaire aflossing en een rentepercentage, hier verschilt de maandelijkse betaling van elke maand, aangezien de rentekosten afhankelijk zijn van het resterende geleende bedrag.

- zakelijke leningen met een annuitair aflosschema. Bij deze leningen varieert de rente en een aflossingen per maand, eerst wordt een klein bedrag afgelost (en relatief veel rente betaald) en geleidelijk wordt er een hoger bedrag afgelost per maand (en minder rente betaald). Dit type lening heeft daardoor iedere maand dezelfde betaling.

Naast rentekosten kan je ook rekening houden met andere kosten, zoals afsluitprovisie. Door deze verschillende leningsoorten en kosten wordt het verwarrend om aanbiedingen van kredietverstrekkers te vergelijken. Daarom hebben wij het voor je gemakkelijk gemaakt door op ons platform te werken met een vergelijkbare rente. Hierdoor kan je gemakkelijk de juiste lening kiezen die het beste bij je vennootschap onder firma past.

Geld lenen als startende vennootschap onder firma

Veel mensen denken dat het niet mogelijk is om als startende VOF geld te lenen. Dit is echter onjuist, aangezien een aantal van de kredietverleners waarmee wij werken wel degelijk zakelijke leningen verstrekken aan ondernemingen. Wanneer een startende VOFeen bedrijfslening aanvraagt, beoordelen de kredietverstrekkers de toekomstperspectieven van een bedrijf (hoe de verkoop zich ontwikkelt en hoe het mogelijke terugbetalingscapaciteit eruit zal zien) en de financiële situatie van de vennoten. In de meeste gevallen is het hierdoor mogelijk om een zakelijke lening te krijgen, wellicht voor een iets kleiner bedrag, waardoor je je bedrijf naar een hoger niveau kunt tillen.

Meer informatie over de vennootschap onder firma

Wat is een VOF?

Een VOF is een bedrijf dat twee of meer vennoten heeft. De vennoten zijn doorgaans particulieren, maar het kunnen ook bedrijven. De vennootschap wordt doorgaans vertegenwoordigd door alle vennoten, zij kunnen in de naam van de VOF overeenkomsten sluiten. De vennoten zijn altijd volledig hoofdelijk aansprakelijk voor alle overeenkomsten en verplichtingen van de vennootschap onder firma. De hoofdelijke aansprakelijkheid in een VOF betekent dat alle vennoten persoonlijk kunnen worden gedwongen om de schulden van de onderneming te betalen. De vennoten die de verplichtingen van de vennootschap hebben betaald, kunnen dan achteraf het aandeel van de schuld opeisen bij de resterende partners.

Een vennootschap onder firma kan personeel hebben, maar je moet de persoonlijke verantwoordelijkheid in gedachten houden. Als je een VOF wil starten, moet je deze registreren bij de Kamer van Koophandel. Via de KVK registratie krijgt de vennootschap onder firma haar bedrijfsnaam en KVK-nummer.

Commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap is een variant op een vennootschap onder firma, waarbij de aansprakelijkheid van een of meerdere vennoten is beperkt tot het deel dat zij in de vennootschap hebben geïnvesteerd. Deze vennoten worden commanditaire vennoten genoemd, ze zijn doorgaans een externe investeerder en hebben meestal niet het recht om te beslissen hoe het bedrijf wordt bestuurd. In de commanditaire vennootschap moet echter minimaal één onbeperkte (normale) vennoot aanwezig zijn, de zogenaamde beherende vennoot.

Hoe financier je een vennootschap onder firma?

Als je eenmaal met je VOF hebt opgericht, wil je meestal zo snel mogelijk met je bedrijfsactiviteiten starten. Meestal is hiervoor kapitaal nodig, bijvoorbeeld om de nodige investeringen te doen. Het is gebruikelijk dat ondernemers geld hebben gespaard dat ze van plan zijn te investeren. Maar soms is bespaard geld misschien niet genoeg, of kunnen er onverwachte uitgaven ontstaan. In deze gevallen gaan veel bedrijven op zoek naar externe financiering in de vorm van een zakelijke lening voor de VOF.

Zakelijke leningen met VOF via Kompar


Hoe kunnen we je helpen?