Hoe schrijf je een ondernemingsplan?

Hoe schrijf je een ondernemingsplan? Waarom is dat nodig? Wat houd je best in het achterhoofd. Hier vind je de meest complete gids om je hierbij te helpen.

Bij het aanvragen van een zakelijke lening bij traditionele geldverstrekkers zoals banken, of anders bijvoorbeeld Qredits, kan de geldverstrekker vragen om een ondernemingsplan. 

De reden waarom ze om een businessplan vragen is simpel. Ze willen ervoor zorgen dat jij als ondernemer over alle bedrijfsonderdelen hebt nagedacht. En dat je je plannen duidelijk kunt presenteren. Zo kunnen zij beslissen of ze bereid zijn het risico te nemen om je een lening te verstrekken.

Dan is de vraag dus: hoe schrijf je een ondernemingsplan? 

Welke onderdelen het moet bevatten (marktanalyse, financiële planning, concurrentieanalyse, enz.) en welke vragen je moet beantwoorden.

Hoe schrijf je een ondernemingsplan?

Waarom en hoe schrijf je een ondernemingsplan? Er zijn twee hoofdredenen waarvoor men een businessplan schrijft; voor je eigen bestwil en om te kunnen presenteren wat je van plan bent.

Wanneer je een ondernemingsplan schrijft, daag je jezelf en je eigen plannen uit door op te schrijven wat je werkelijk van plan bent te doen. Verkoopplannen die bijvoorbeeld voor de hand liggen in de eigen geest, kunnen onlogisch worden als je ze eenmaal op schrift hebt gesteld. Op dezelfde manier kan je financieel plan plotseling aantonen dat je meer kapitaal in het bedrijf nodig heeft om je product of dienst te lanceren. Door een ondernemingsplan te schrijven, kijkt je kritisch naar je eigen plannen en brengt je dit de haalberheid ter discussie, zodat je waar nodig kunt corrigeren, herplannen en verbeteren.

De tweede reden voor het schrijven van een ondernemingsplan is omdat externe partijen er om kunnen vragen. Zoals hierboven vermeld, is het gebruikelijk dat kredietverstrekkers zoals banken en Qredits om een ​​businessplan vragen bij hun evaluatie van het al dan niet verstrekken van een zakelijke lening. Zelfs business angels (informele investeerders) en durfkapitalisten kunnen een businessplan vragen om er zeker van te zijn dat je heeft nagedacht over alle verschillende bedrijfsonderdelen die nodig zijn om je bedrijf succesvol te maken.

Ongeacht of je financiering aantrekt van geldschieters of business angels, is het altijd een goed idee om voor uzelf een ondernemingsplan te maken, aangezien je veel leert tijdens het opschrijven van je gedachten en plannen. Als je je niet aan het plan houdt, maakt het uiteindelijk niet zoveel uit, het belangrijkste is dat je je plannen in twijfel hebt getrokken en ervoor hebt gezorgd dat je kritisch hebt nagedacht over de belangrijkste onderdelen van je bedrijfsmodel en plannen.

Structuur en inhoud van een ondernemingsplan

Een gangbare - en een over het algemeen geaccepteerde manier die de meeste gebieden bestrijkt - is de onderstaande structuur. Door al deze gebieden in je ondernemingsplan op te nemen, zorgt je ervoor dat aan alles is gedacht.

 1. Samenvatting
 2. Marktanalyse, kansen in de markt en doelgroep
 3. Product-/dienstomschrijving
 4. Concurrentievoordelen, concurrentieanalyse en mogelijk een analyse van de technologie
 5. Markttoetredingsplan / marketing- en verkoopplan (inclusief bedrijfsmodel en prijzen)
 6. Team
 7. Financiële planning

1. Samenvatting

Een ondernemingsplan moet altijd beginnen met een samenvatting op een pagina die kort alle komende onderwerpen doorloopt. Dit geeft een lezer een overzicht van het ondernemingsplan en geeft het de mogelijkheid om een totaalbeeld te krijgen voordat hij in een specifiek gebied duikt waarin hij geïnteresseerd is.

2. Marktanalyse, kansen in de markt en doelgroep

In deze sectie beschrijft je welke zakelijke kansen je bedrijf het onderscheid kan maken, op welke markt het zal opereren en definieer wie je doelgroep is.

Kans in de markt

Er zijn er een paar verschillende manieren om de kansen in de markt doeltreffend te omschrijven.

 • Probleem: Een manier is om te beschrijven welke problemen je potentiële klanten ervaren, waarom niemand anders deze problemen vandaag oplost / waarom de huidige spelers van vandaag deze problemen niet naar tevredenheid oplossen en hoe je van plan bent het op een betere manier te doen.
 • Trender: een andere manier is om de zakelijke kansen te beschrijven op basis van welke trends je vandaag op de markt ziet en hoe je deze trends wilt gebruiken om een winstgevend bedrijf op te zetten.

In het gedeelte over de zakelijke kansen, zou de lezer dus een overzicht moeten krijgen van wat het bedrijf zou moeten doen.

Marktanalyse

In de marktanalyse omschrijf je op welke markt het bedrijf gaat opereren, hoe groot deze markt is en of je van plan bent je te beperken tot een specifieke niche om zo gefocused te blijven.

Bij het definiëren van een markt zijn er verschillende manieren om dit te doen, normaal gesproken worden de volgende 4 onderdelen beschreven:

 • Product: het product / de dienst die je wilt aanbieden
 • ‍Geografie: in welk geografisch gebied gaat je dit aanbieden
 • ‍Klanten: aan welke klanten je het product wilt aanbieden
 • Kanalen: via welke verkoop- / distributiekanalen biedt je je producten aan

Nadat je heeft bepaald in welke markt je bedrijf opereert, is het een goed idee om een ​​inschatting te maken van hoe groot de markt is. Hier zijn over het algemeen twee manieren om te gaan; top-down of bottom-up.

 • Top-down: Om via de top-down methode een inschatting te maken van de omvang van de kappersmarkt voor kinderen in Utrecht, zou je bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de data op CBS Statline.
 • Bottom-up: als je in plaats daarvan bottom-up gaat, ga je uit van een schatting van hoeveel kinderen er in de wijk in Utrecht wonen waar je wilt starten, hoe vaak kinderen gemiddels hun haar laten knippen en welke prijs ze betalen per knipbeurt.

Ten slotte is het altijd een goed idee om je af te vragen of je voldoende gefocust bent op een bepaalde markt of dat je te breed gaat. Een veelgemaakte fout die veel aannemers maken, is dat ze in eerste instantie te ver gaan met het aanbod van hun bedrijf en daardoor geen momentum krijgen in de verkoop omdat ze nergens in gespecialiseerd zijn. Aan de andere kant moet je ook altijd de omvang van de markt bijhouden om er zeker van te zijn dat het de moeite waard is om het bedrijf te starten.

Doelgroep

Bij het omschrijven van je doelgroep is het goed om zo gedetailleerd mogelijk te zijn. Gebruik daarom een ​​fictieve of echte persoon om te beschrijven hoe je doelgroep eruitziet. Een voorbeeld van een koper van een budgetgrasmaaier zou dus kunnen zijn "Jan, een nieuwe huiseigenaar in Delft, vader van 3 kinderen van 2 tot 13 jaar, met een gebrek aan interesse in tuinieren, een tuin van 5 bij 5 meter en een enorme interesse in voetbal."

Binnen je doelgroep zijn er drie verschillende onderdelen te omschrijven waar je rekening mee moet houden; wie is de gebruiker van het product / de dienst, wie neemt de beslissing om het product te kopen en hoe ziet het besluitvormingsproces eruit. Om een ​​concreet voorbeeld te geven, kunnen we speelgoed gebruiken.

 • De gebruiker: De gebruiker van speelgoed is duidelijk het kind, daarom is het belangrijk om speelgoed te maken dat hij / zij erg leuk zal vinden en het zou zeer positief zijn als het kind  zijn / haar enthousiasme met vriend en vriendinnen deelt. Veel gestelde vragen zijn: hoe gaat de gebruiker het product / de dienst gebruiken? Welke waarde heeft het product / de dienst voor de gebruiker? Hoe zal de gebruiker met andere gebruikers over het product / de dienst praten?
 • De beslisser: aan de andere kant is de persoon die daadwerkelijk een beslissing neemt om het speelgoed te kopen vaak de ouder, dus je moet rekening houden met zijn of haar standpunt. De beslisser kan dezelfde zijn als de gebruiker, maar kan ook verschillen. Als het anders is, moet je je afvragen waarom hij een beslissing neemt om het product / de dienst te kopen?
 • Het besluitvormingsproces: Ten slotte moet je goed nadenken over hoe het daadwerkelijke besluitvormingsproces vóór een aankoop er daadwerkelijk uitziet. Voor ons voorbeeld van speelgoed is het relevant om te beseffen dat het vroeger het besluitvormingsproces vaak plaatsvond tijdens het bezoek aan een winkelcentrum, terwijl tegenwoordig het grootste gedeelte van het proces thuis en achter de computer plaatsvindt.

3. Product- en/of dienstbeschrijving

Hoe gedetailleerd moet ik het product / de dienst beschrijven?

Wanneer je je product of dienst beschrijft, kan je verschillen in de diepte van je beschrijving. In het algemeen wordt er verwacht dat het ondernemingsplan een samenvatting geeft die voor de lezer gemakkelijk te begrijpen is, ongeacht hoe ingewikkeld het product of de dienst is. Als je geen samenvatting geeft en in plaats daarvan in de diepte van technische details duikt, loop je het risico dat de lezer het niet begrijpt en zijn interesse verliest.

Hoe diep je in het product / de dienst moet gaan, hangt af van hoe ingewikkeld de materie is. Als je van plan bent een revolutionair product zoals een elektrisch vliegtuig te verkopen, kan het een goed idee zijn om de diepte in te gaan om te laten zien dat dit überhaupt mogelijk is. Als het kapsalon betreft, hoeft je niet zo gedetailleerd de dienst te omschrijven.

Huidige opties op de markt

In dit deel van je ondernemingsplan is het ook een goed idee om te laten zien welke huidige opties er op de markt zijn.

Differentiatie van producten / diensten

Nadat je de opties heeft doorgenomen die momenteel op de markt zijn, moet je laten zien hoe je product of dienst verschilt van het product van de concurrentie. Hier moet je ook een visie innemen over je doelgroep, de gebruiker en de beslisser.

 • Ziet de doelgroep ook dat je product of dienst anders is dan die van je concurrenten?
 • Zijn ze bereid meer of minder te betalen voor je product? Waarom?

4. Concurrentieanalyse

Uw kernactiviteiten vanuit het oogpunt van de klant

Voordat je al je concurrenten in de markt gaat beschrijven, is het een goed idee om terug te keren naar je marktdefinitie, je beoogde doelgroep en je product en/of dienst. Aan de hand van deze drie onderdelen moet je je kernactiviteiten beschrijven (dat wil zeggen, wat zal het grootste deel van de omzet van je bedrijf uitmaken en hoe) vanuit het oogpunt van de klant. Door je kernactiviteit te definiëren, maakt je het gemakkelijker om de  concurrentieanalyse op een juiste wijze uit te voeren, omdat dit je een beeld geeft met welke spelers je nu wel of niet concurreert op je kernactiviteit.

Concurrenten

In de concurrentieanalyse moet je kort samenvatten welke concurrenten je in de markt ziet en hoe deze verschillen in grootte en hun product/dienst. Als zelfstandige is het vaak gemakkelijk om te onderschatten hoeveel concurrenten er eigenlijk zijn en hoe sterk de gevestigde klantrelaties zijn. Daarom is het belangrijk om de tijd te nemen voor een goede analyse van je concurrenten.

Concurrentievermogen

Het belangrijkste onderdeel van iemands concurrentieanalyse is om te beschrijven hoe je en je concurrerenten zich positioneren; dat wil zeggen, hoe zult je zich onderscheiden van je concurrenten? Waarom heb je een voordeel door op de specifieke manier te verschillen en hoe dit zal leiden tot een concurrerend bedrijf? Het is belangrijk om in gedachten te houden dat je op verschillende manieren kunt concurreren. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Product / dienst: verschilt het van wat je concurrenten aanbieden?
 • Kosten: kan je concurreren door lagere inkoopkosten waardoor je hogere marge realiseert of een lagere prijs kan bieden?
 • Distributie: heb je toegang tot een specifiek distributiekanaal waar andere spelers geen toegang hebben?
 • Marketing / sales: zie jij een interessant marketingkanaal dat concurrenten niet gebruiken? Of ben je simpelweg beter dan de concurrentie als het om sales en marketing gaat? Zo ja, waarom?

5. Markttoetredingsplan / marketing- en verkoopplan (inclusief bedrijfsmodel en prijzen)

Het plan je bedrijf te laten toetreden op de markt en de wijze waarop je je product gaat verkopen is waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van een ondernemingsplan (hoewel banken de neiging hebben zich te concentreren op de financiële cijfers). De reden hiervoor is dat marketing en verkoop de inkomsten van het bedrijf zullen verhogen en dus absoluut doorslaggevend zijn of je zult slagen of niet. Een goed opgesteld verkoopplan is vaak wat succesvolle bedrijven onderscheidt van bedrijven die failliet gaan.

Klantsegmentatie

In dit deel moet je beginnen met een herhaling van wat je in de paragraaf over je doelgroep hebt geschreven, maar niet op een even gedetailleerd niveau, zodat de lezer eraan herinnerd wordt aan welke klanten je wilt verkopen. Bovendien moet je in plaats daarvan beschrijven hoe je deze doelgroep het beste kunt bereiken. Is het via kranten, Facebook, Google Adwords of telefoon?

Dit gedeelte moet ook andere doelgroepen bevatten waaraan je van plan bent te verkopen, zelfs als je dat vandaag niet van plan bent, maar op langere termijn. Op deze manier kun je laten zien dat je aan meerdere segmenten kunt verkopen, maar dat je in eerste instantie gefocust bent.

Marketing- en verkoopplan

 • Kanalen: nadat je heeft verteld hoe je je klanten heeft gesegmenteerd, omschrijft je in detail welke marketing- en verkoopkanalen je wilt gebruiken en hoe deze bij je klanten passen. Voorbeelden van kanalen zijn Facebook, Google Adwords, direct mail, telefonische verkoop, fysieke winkel, online winkel, enzovoort.
 • Communicatie: vertel hier welke boodschap je aan je klanten wilt overbrengen. De reden is simpel; we worden vandaag blootgesteld aan meer communicatie dan ooit en het is van groot belang dat je je product / dienst in een kort en bondig formaat kunt communiceren, zodat dit interesse van je doelgroep wekt.
 • Middelen: Ten slotte moet je nagaan welke middelen nodig zijn om je marketing- en verkoopplan te kunnen implementeren. Beschik je over alle benodigde kennis of moet je iemand inhuren om je te helpen? Heb je gekeken naar externe alternatieven zoals marketingbureaus?

Plan om ervoor te zorgen dat je klanten terugkerende klanten worden

Plan om ervoor te zorgen dat je klanten terugkerende klanten wordenEr wordt vaak gezegd dat het goedkoper is om aan een bestaande klant te verkopen dan aan een nieuwe klant. Dit geldt vooral als je klanten over het algemeen tevreden zijn met je diensten.

Daarom is het belangrijk om een ​​plan te hebben over hoe je je klanten wilt behouden en ervoor wilt zorgen dat ze terugkerende klanten worden. Hier zijn een aantal strategieën en tactieken, bijvoorbeeld de volgende:

 • Lidmaatschap: moet je je klanten aanbieden om lid te worden van je bedrijf? Wat is het voordeel hiervan?
 • Spaaracties: koop acht koffies en ontvang gratis je negende kopje is een veelgebruikte tactiek in cafés en restaurants.
 • Nieuwsbrief: is een veelgebruikte manier om je klanten op de hoogte te houden van je aanbod en ontwikkelingen.
 • Abonnement: kunnen je klanten zich abonneren op je product of dienst?

Prijsstrategie

De prijsstrategie laat zien welke prijsstelling je voor je product of dienst wilt hateren. Hier is het belangrijk om nogmaals te kijken naar de financiële mogelijkheden en betaalbereidheid van je klanten en hoe de prijzen van je concurrenten zijn. Over het algemeen is het altijd eenvoudiger om je product / dienst als een premiumproduct te positioneren en deze als premiumproduct (hoger) te prijzen, aangezien een prijsstrategie op basis van een lagere prijs moeilijk is om te laten slagen omdat deze een lagere kostenstructuur vereist.

6. Team

De beschrijving van het team is vooral een sleutelfactor voor business angels en andere private investeerders, aangezien zij grotendeels in (de ervaringen van) het team investeren en niet zozeer in het bedrijfsidee zelf.

Benodigde kennis en vaardigheden

In dit gedeelte van het businessplan moet je de kennis en vaardigheden toelichten die binnen het bedrijf nodig zijn om te slagen. De kennis en vaardigheden moeten gericht zijn op de kernactiviteit van de onderneming, dat wil zeggen wat er nodig is om een ​​product / dienst te kunnen produceren en leveren aan je klant. Behoeften aan administratieve zaken zijn niet zo belangrijk als ze niet de kernactiviteit van het bedrijf zijn.

Huidig team

In het gedeelte over je huidige team beschrijft je de verschillende leden en hoe deze passen bij de vereiste kennis en vaardigheden. Als je nog alleen bent, moet je een beschrijving van jezelf geven, waar je goed in bent, waar je persoonlijke uitdagingen liggen (en wat je hier al aan doet!) en wat je eerder hebt gedaan.

Plan om de resterende behoeften te dekken

In dit gedeelte licht je toe welke kennis / vaardigheden er binnen het bedrijf nog ontbreken en hoe je van plan bent deze in behoeften te voorzien, door het aannemen van personeel of door gebruik te maken van de diensten van andere bedrijven. Als je van plan bent werknemers in dienst te nemen, is het een goed idee om na te gaan waar je ze kunt vinden.

Hier kan je ook het tijdsplan omschrijven, aangezien het vinden van de juiste mensen of bedrijven kan bepalen hoe snel je erin slaagt vaart te maken in je bedrijf.

7. Financiën

Ten slotte moet een bedrijfsplan ook een financieel plan bevatten waarin je doorneemt wie de aandeelhouders zijn, hoe het tot op heden wordt gefinancierd en hoe je dit in de toekomst van plan bent. Over het algemeen moet de financiële planning een beeld geven over de komende drie jaar.

Samenvatting

Het deel over financiën start doorgaans met een samenvatting waarin je kort beschrijft hoe het bedrijf het tot dusver financieel heeft gedaan, hoeveel externe financiering je aanvraagt ​​en tegen welke voorwaarden, hoe de externe financiering zal worden aangewend en - indied er een externe investeerder is - wat dit de investeerder zal opleveren (rendement op hun kapitaal).

Aandeelhoudersstructuur

Normaal gesproken bestaat de kring van aandeelhouders uit slechts een paar mensen, daarom is dit gedeelte relatief kort. Als daarentegen kapitaal is opgehaald bij business angels en andere private investeerders, kan dit deel wat langer en ingewikkelder worden.

De reden waarom de paragraaf moet worden opgenomen, is omdat het in het belang van kredietverstrekkers is om een ​​beter beeld te krijgen van wie het bestuur en de directeur van de onderneming kan benoemen en indirect dus over het bedrijf kan beslissen. Het kan ook een zeker vertrouwen geven als er bekende namen op de aandeelhouderslijst staan.

Historische financieringen van het bedrijf

In deze sectie leest je hoe je het bedrijf tot op de dag van vandaag heeft gefinancierd. Dit dient als tijdlijn voor de lezer om een ​​beter beeld te krijgen van de historische financiering van het bedrijf en welke partijen op welke manier zijn betrokken. In het algemeen dient je in deze sectie het volgende te beschrijven

 • Leningen: heeft het bedrijf een zakelijke lening afgesloten? En zo ja, bij wie, tegen welke voorwaarden? heb je persoonlijk een lening afgesloten om het bedrijf te financieren?
 • Subsidies: heeft het bedrijf subsidie ​​ontvangen van overheidsorganisaties of een ander type organisatie?
 • Aandeelhoudersbijdrage: hoeveel geld hebben de aandeelhouders in de onderneming geïnvesteerd (in geval van een investeerder: tegen welke waardering hebben ze dat gedaan)?
 • Winst: Als het bedrijf een bepaalde periode actief is geweest, kan het middels eigen vermogen toevoegen middels winst. In dergelijke gevallen is dit zeer positief en moet dit worden benadrukt.

Overzicht financiële cijfers

Het overzicht van financiële cijfers is een soort samenvatting zodat de lezer snel een beeld kan krijgen van hoe het met het bedrijf is gegaan en hoe het financiële plan er de komende jaren uitziet. In het algemeen moet het overzicht het volgende bevatten:

 • Omzet (en ontwikkeling)
 • Marge (en ontwikkeling)
 • Operationele winst
 • Netto winst (of verlies)
 • Vrije kasstromen
 • Liquide middelen / kapitaal
 • Aantal werknemers
 • Omzet per medewerker
 • Salariskosten per medewerker

Door het bovenstaande op te nemen, kun je de lezer snel een overzicht geven van hoe het met het bedrijf gaat en hoe je inschat dat het de komende jaren zal gaan.

Prognose (resultatenrekening, balans en kasstroomanalyse)

Naast het overzicht van de financiële cijfers van de onderneming, dient je ook een  prognose bestaande uit een resultatenrekening, balans en kasstroomanalyse op te nemen in je ondernemingsplan. In deze onderdelen kan de lezer de diepte in gaan om een ​​beeld te krijgen van de financiën van het bedrijf.

 • Resultatenrekening: beschrijft voornamelijk de opbrengsten en kosten van het bedrijf. Als het bedrijf verschillende inkomstenbronnen heeft, moet je ervoor zorgen dat je dit verduidelijkt hoe de verhoudingen tussen deze bronnen zijn en hoe dit in de loop van de tijd verandert. Wat de kosten betreft, moet je ze niet te gedetailleerd opsplitsen, omdat dit het de lezer alleen maar moeilijk maakt om een ​​overzicht te krijgen. Ga in plaats daarvan in een bijlage uitgebreid in op de kosten als je daar behoefte aan heeft.
 • Balans: beschrijft de activa en passiva van het bedrijf en hoe deze zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Dit is een belangrijk stuk omdat het de lezer ook inzicht geeft in waar je kapitaalbehoeften ontstaan. Zijn er vaste activa waarin je moet investeren? Of is het misschien een groeiende behoefte aan werkkapitaal waardoor je een lening aanvraagt?
 • Kasstroomanalyse: maakt duidelijk welke inkomsten en uitgaven het bedrijf heeft gehad en welke het in de toekomst kan verwachten. Een bedrijf kan een positieve kasstroom genereren maar verlies maken, of winst maken maar een negatieve kasstroom hebben. De kasstroomanalyse zal de lezer uitleggen of de onderneming voldoende kasmiddelen genereert om zichzelf te financieren, en zo niet, welke kredietbehoefte ontstaat.

Financieringsbehoefte en financieringsdoel

Ten slotte moet in het gedeelte over financiering worden verduidelijkt welke financieringsbehoefte het bedrijf heeft en hoe zij van plan is de zakelijke lening, aandeelhouderslening of andere financiering aan te wenden. Het is ook van belang om hier te laten zien welk invloed de nieuwe financiering zal hebben op de operationele en financiële resultaten van het bedrijf.

Heb je financiering nodig voor je bedrijf?

Als je bedrijf op zoek is naar een goede financiering, kan je dat het beste doen door een zakelijke lening aan te vragen via KOMPAR. Het aanmeldingsproces is heel eenvoudig en gemakkelijk en snel in te vullen. Vervolgens kan je leningaanbiedingen van meer dan 10 banken en geldverstrekkers vergelijken. Onze financieel adviseurs helpen je graag verder als je vragen heeft over de leningen of je financiën. Een ondernemingsplan is niet altijd nodig om een zakelijke lening aan te vragen, je meest recente resultaten en balans uploaden is voor de meeste kredietverleners wel noodzakelijk.

Hoe kunnen we je helpen?