Zakelijke lening

Zakelijke leningen voor starters en startups

Zakelijke lening gezocht voor je startup? Financiering voor een startende onderneming is niet altijd simpel. Hier heb je handige tips en tricks om een bedrijfslening te vinden.

Zakelijke lening voor je startup
 • 12
  minuten leestijd
 • Laatste update:
  January 11, 2023

In dit artikel lees je over:

 • check
  Wat is het verschil starter vs startup?
 • check
  Ga je best naar een bank?
 • check
  Welke soort lening is de beste?

Zakelijke lening zoeken met Kompar?

 • check
  Vergelijk 15+ financiers
 • check
  Gratis persoonlijk advies
 • check
  Tot 1 miljoen. Antwoord <24u.
Bekijk mijn opties

Heb jij een idee of al een prototype klaar?

Het starten van een eigen startup kan een ontmoedigend maar lonend proces zijn.

Zakelijke leningen voor starters en startups 

Voor veel starters is het moeilijk om een zakelijke lening te krijgen. De reden kan zijn dat ze nog niet met de verkoop zijn begonnen, of omdat de cashflow nog niet voldoende of stabiel genoeg is om een zakelijke lening terug te betalen. 

Waar kan je toegang tot externe middelen vinden? Is het mogelijk om bij de bank een zakelijke lening voor startende bedrijven te krijgen? Geven banken zelfs leningen aan startups? Laten we dit onderzoeken.

Waarom is het moeilijk om geld te krijgen bij een traditionele bank? 

Kapitaal is voor kleine bedrijven om verschillende redenen moeilijk toegankelijk. Het is niet zo dat banken tegen het verstrekken van leningen aan kleine bedrijven zijn.

Het probleem is eerder dat banken, zeker ook in Nederland, traditionele financiële instellingen zijn. Ze hebben een verouderd, arbeidsintensief kredietverleningsproces en regelgeving die ongunstig is voor lokale winkels en kleine organisaties. 

De moeilijke toegang tot kapitaal wordt nog verergerd doordat veel kleine bedrijven die een lening aanvragen nieuw zijn. Om nog maar een aanvraag te kunnen beginnen, gaan banken doorgaans ten minste een jaar van een gezond startup willen zien (bijvoorbeeld met belastinggegevens) voordat ze een offerte uitbrengen.

Dat komt omdat zij geen idee hebben hoe je als ondernemer zult presteren. Ze nemen dus een groot risico om al hun geld te verliezen. 

Maar betekent dat dat je geen financiering kunt krijgen? Nee, er zijn ook andere manieren... 

Wie is een starter?

Ongeacht van de inschrijvingsdatum in het KvK, wat werkelijk belangrijk is, is hoeveel maanden jij omzet hebt gemaakt. Een starter is dan een startup met minder dan 12 maanden omzet. 

Heb jij 10 maanden omzet, kan je dan nergens terecht? 

Neen. Sommige financiers hebben aan 6 maanden omzet al voldoende maar dat is een minderheid. In het algemeen geldt dat er veel meer mogelijkheden zijn om financiering te vinden vanaf het moment dat je gedurende een jaar geld hebt verdiend. 

Let wel op! 

Het is niet zo dat als je 500 euro verdient elke maand, dat je na een jaar op een grote lening met vijf nullen mag rekenen! Het is even belangrijk dat jouw omzet stijgt of ten minste stabiel blijft elke maand. 

Zeker ook jouw type en stadium van je startende startup bepaalt veel van welke financiering het beste bij jou past. 

Financieringsfasen voor startende ondernemingen

Zoals eerder gezegd: een startend startup vormt een investering met een hoger risico dan een volwassen startup. Het volwassen startup heeft activa als onderpand en een bekende kasstroom, zodat investeerders en kredietverleners het bedrijfsrisico kunnen inschatten. Het risicoprofiel van een startend startup is van nature veel moeilijker in te schatten.

Het is belangrijk de nadruk te leggen op financiering in de begin- en uitbreidingsfase en de verschillende fasen binnen elke fase om de unieke bedrijfs- en financieringskenmerken in elk van deze fasen te begrijpen.

Financiering in een vroeg stadium

Ideefase-financiering

De ideefase, ook bekend als de precommerciële fase, is de proof-of-conceptfase waarin de levensvatbaarheid van een bedrijfsidee wordt getest. 

In deze fase kan het basisonderzoek zijn voltooid. 

De commerciële mogelijkheden heb je echter nog niet bewezen. Over het algemeen is er nog geen formele bedrijfsentiteit gevormd omdat nog niet is besloten of er een startup moet worden opgericht. 

Dat komt omdat de meeste ondernemingen pas worden opgericht als je begint omzet te genereren! 

Tijdens de ideefase heb je als ondernemer over het algemeen relatief kleine bedragen nodig om marktonderzoek te doen, prototypes te ontwikkelen, het marktpotentieel te evalueren, intellectuele eigendom te beschermen en andere aspecten van het bedrijfsidee te onderzoeken.

Aan het einde van de ideefinancieringsfase beslissen de ondernemers of ze doorgaan met het oprichten van een startup (vaak de go/no go-beslissing genoemd).

Financieringsfase vóór de lancering

De pre-lanceringsfase vindt plaats nadat het besluit is genomen om verder te gaan met de oprichting van een startup. 

In deze fase wordt de basis voor het startup gelegd. De ontwikkeling van een gedetailleerd bedrijfsplan legt vast hoe je startup wordt opgericht en zal functioneren. Dit is in deze fase van cruciaal belang!

Deze fase vereist gewoonlijk aanzienlijk meer financiering dan de beginfase. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen investeerders geïnteresseerd zijn om in deze fase financiering te verstrekken. Vaak is de eerste stap in deze fase het oprichten van een juridische entiteit voor het startup. 

De juridische entiteit zal de grenzen bepalen van hoe het startup zal werken. Daarnaast wordt apparatuur en andere activa aangeschaft die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. 

Tijdens deze fase zal het startup vaak management aannemen en alle voorschriften en vergunningen aanvragen en hopelijk ook krijgen.

Je zou kunnen zeggen dat je startup hier in volle ontwikkeling wordt gebracht. Je marketingkanalen komen tot stand. Je verkoop en vertegenwoordiging starten ook op. 

Opstartfinancieringsfase

Tijdens de opstartfase, ook wel bekend als de aanloopfase, komt de productie van start. Je eerste verkoop vindt plaats. In deze fase ga je personeel in dienst nemen en je product of dienst actief verkopen.

De financiering van de opstartfase omvat overbruggingsfinanciering vanaf het moment dat de pre-launchfase is gefinancierd tot het moment dat de activiteiten van start gaan. 

Denk aan: voldoende werkkapitaal voor een soepele werking van het bedrijf, financiering van eventuele verliezen tijdens de opstartfase en onvoorziene fondsen in geval van een onverwachte onderbreking in het opstartproces. 

De financiering van de pre-launchfase en de start-upfase kunnen tegelijkertijd plaatsvinden.

Eerste-fase-financieringsfase

Eerste-fase-financiering, ook wel de aanloopfase genoemd, is de laatste fase in de aanloopfase-financiering. Ze wordt gekenmerkt door het opvoeren van de productie en de verkoop. Het opvoeren van de omzet is een indicatie van succes omdat het bedrijfsmodel van de startup wordt gevalideerd.

Het bedrijfsvolume nadert wellicht het punt dat je omzet je kosten begint te dekken. Met andere woorden, je winstgevendheid is in zicht!

Als de startup in de opstartfase winstgevend is of in de aanloopfase duidelijke tekenen van winstgevendheid vertoont, kunnen durfkapitalisten geïnteresseerd zijn in de financiering van deze fase. 

Let wel! 

Voor andere financiers moet je dit niveau voor minstens 6 maanden kunnen aanhouden om interessant te worden. 

 Financiering in de uitbreidingsfase

 Tweede fase van de financiering

Deze financiering volgt op de eerste fase en verschaft werkkapitaal voor de eerste uitbreiding van een startup. Je bent nu waarschijnlijk producten aan het produceren om te verzenden in serie met een groeiend aantal debiteuren en voorraden. 

Hoewel de startup vooruitgang heeft geboekt, is zij in sommige gevallen nog niet winstgevend.

 Derde fase of mezzaninefinancieringsfase

Deze “mezzanine” vormt een belangrijke uitbreiding van een winstgevende startup met een stijgend verkoopvolume. 

Denk hierbij aan middelen voor verdere uitbreiding van je productiecapaciteit, marketing, werkkapitaal, of de ontwikkeling van een verbeterd product.

Zoals je ziet zijn er veel verschillende ontwikkelingsstadia van je startup. Elk van deze stadia kan afhankelijk zijn van een ander type financiering. Maar om een volledig beeld te krijgen, wat zijn deze verschillende soorten financiering precies? 

 Welke financieringsbronnen bestaan er voor startende ondernemingen?

Om een startup op te starten en winstgevend te maken, is financiering nodig. Er zijn verschillende bronnen om te overwegen wanneer je op zoek bent naar startfinanciering. Maar eerst moet je nagaan hoeveel geld je nodig hebt en wanneer je het nodig zult hebben.

De financiële behoeften van een startup variëren naargelang het type en de omvang van het startup. Zo zijn verwerkingsbedrijven meestal kapitaalintensief en hebben ze grote hoeveelheden kapitaal nodig. Detailhandelszaken hebben gewoonlijk minder kapitaal nodig.

Vanuit een ander perspectief kan wat je doet ook sterk van invloed zijn op welke vorm van financiering het beste past. 

Maakt je een nieuw platform dat een revolutie in de wereld moet ontketenen? Dan kunnen aandelenfinanciering en durfkapitaal interessant zijn. 

Houdt je vast aan wat als bekend wordt beschouwd? Zoals de bouw, een bar of een logistiek bedrijf? Overweeg dan meer traditionele manieren van financiering via een gewone lening of schuldfinanciering. 

 Een innovatieve start-up zoekt een lening

Innovatieve bedrijven zoals de Googles en Amazons van de planeet hebben toegang tot andere soorten financiering dan meer traditionele bedrijven. Dat komt omdat investeerders van buitenaf het potentieel zien voor een verstoring van de markt. 

Dat betekent dat je idee voor een start-up in korte tijd veel marktaandeel kan veroveren en dus veel geld kan opleveren. 

 Financiering met eigen vermogen

Financiering met eigen vermogen betekent eigenlijk dat je gaat ruilen. 

Een deel van de eigendom van je startup geef je af, en een financiële investering in de onderneming krijg je ervoor terug. 

Het eigendomsaandeel dat uit een kapitaalinvestering voortvloeit, stelt de investeerder in staat te delen in de winst van de onderneming. Aandelenkapitaal is een permanente investering in een startup en wordt door de startup op een later tijdstip niet terugbetaald.

De investering moet naar behoren worden vastgelegd in een formeel opgerichte bedrijfsentiteit. 

Een aandelenbelang in een startup neemt vaak de vorm aan van het officieel verkopen van aandelen aan je investeerder. Hiervoor heb je een vennootschap nodig. En dus moet je naar de notaris om dit formeel te regelen.

Ondernemingen kunnen verschillende aandelenklassen vaststellen om de stemrechten van de aandeelhouders te controleren. Evenzo kunnen vennootschappen verschillende soorten aandelen gebruiken. 

Zo kunnen houders van gewone aandelen stemmen, terwijl houders van preferente aandelen dat doorgaans niet kunnen. 

Maar gewone aandeelhouders zijn de laatste in de rij voor de activa van het startup in geval van wanbetaling of faillissement. Preferente aandeelhouders ontvangen een vooraf bepaald dividend voordat gewone aandeelhouders een dividend ontvangen.

 Durfkapitaal

Durfkapitaal is financiering die afkomstig is van bedrijven of personen die investeren in jonge, particuliere bedrijven. Zij verstrekken kapitaal aan jonge bedrijven in ruil voor een eigendomsaandeel in het startup. 

Durfkapitaalbedrijven willen gewoonlijk niet deelnemen in de initiële financiering van een bedrijf, tenzij de startup een management heeft met een bewezen staat van dienst. 

Denk bijvoorbeeld aan managers vanuit het consultingwezen of voormalige directeurs die fusies gerealiseerd hebben, of bewezen ondernemers. 

Over het algemeen geven zij de voorkeur aan investeringen in bedrijven die aanzienlijke investeringen in aandelenkapitaal hebben ontvangen van de oprichters en die reeds winstgevend zijn.

Durfkapitaalinvesteerders geven ook de voorkeur aan bedrijven die een concurrentievoordeel of een sterk waardevoorstel hebben in de vorm van een patent, een bewezen vraag naar het product, of een zeer speciaal (en te beschermen) idee. 

Zij hebben vaak een hands-on-deck benadering van hun investeringen, waarbij vertegenwoordiging in de raad van bestuur en soms het inhuren van managers vereist is, zoals een mentor. 

Durfkapitaalinvesteerders kunnen waardevolle begeleiding en zakelijk advies geven. Zij zijn echter op zoek naar aanzienlijke rendementen op hun investeringen en hun doelstellingen kunnen haaks staan op die van de oprichters. 

Pas dus op! Als jij voor de lange termijn wilt gaan en een ondernemin gestaag wilt opbouwen binnen nu en twintig jaar dan ben je niet aan het juiste adres. Durfkapitalisten zijn vaak gericht op winst op korte termijn. 

Durfkapitaalondernemingen zijn gewoonlijk gericht op het samenstellen van een beleggingsportefeuille van ondernemingen met een hoog groeipotentieel die resulteren in hoge rendementspercentages. Deze bedrijven zijn vaak risicovolle investeringen. 

Ter illustratie: Zij kunnen streven naar een jaarlijks rendement van 25-30% op hun totale beleggingsportefeuille.

Omdat dit gewoonlijk bedrijfsinvesteringen met een hoog risico zijn, willen zij investeringen met een verwacht rendement van 50% of meer. Ervan uitgaande dat sommige bedrijfsinvesteringen 50% of meer zullen opbrengen terwijl andere zullen mislukken, hoopt men dat de totale portefeuille 25-30% zal opbrengen.

Meer in het bijzonder onderschrijven veel durfkapitalisten de 2-6-2 vuistregel. Dit betekent dat doorgaans twee investeringen een hoog rendement zullen opleveren, zes een matig rendement (of net hun oorspronkelijke investering zullen terugbetalen), en twee zullen mislukken.

 Angel Investors

Angel investors zijn personen en bedrijven die kleine ondernemingen willen helpen overleven en groeien. Hun doelstelling kan dus meer zijn dan alleen maar gericht zijn op economisch rendement. Hoewel angel investors vaak enigszins missiegericht zijn, zijn zij nog steeds geïnteresseerd in winstgevendheid en zekerheid voor hun investering. Zij kunnen dus nog steeds veel van dezelfde eisen stellen als een durfkapitalist.

Angel investors kunnen geïnteresseerd zijn in de economische ontwikkeling van een specifiek geografisch gebied waarin zij gevestigd zijn. Angel investors kunnen zich richten op financiering in een vroeger stadium en op kleinere financieringsbedragen dan durfkapitalisten.

 Aandelenemissie

In deze situatie verkoopt het startup aandelen rechtstreeks aan het publiek. Afhankelijk van de omstandigheden kan een aandelenemissie aanzienlijke bedragen aan middelen opleveren.  De structuur van het aanbod kan vele vormen aannemen en vereist zorgvuldig toezicht door de wettelijke vertegenwoordiger van het startup.

Equity crowdfunding is bijvoorbeeld een manier waarop veel innovatieve bedrijven aan financiering kunnen komen. 

 Financiering voor alle ondernemingen

 Overheidssubsidies

Doet je een project dat je gemeente ondersteunt? Vaak hebben ze financiële steun in de vorm van subsidies of belastingkredieten voor startende of uitbreidende bedrijven. 

In Nederland hebben we Qredits die helpen bij de bouw van traditionele bedrijven zoals het starten van een loodgietersbedrijf of iets in timmerwerk. 

Wilt je de overheid helpen een dienst te verbeteren? Of wilt je bouwen aan een maatschappelijk doel? Misschien is de gemeente om financiële steun vragen dan ook een goed idee.

 Schuldfinanciering

Schuldfinanciering houdt in dat geld wordt geleend van crediteuren met de bepaling dat het geleende geld plus rente op een bepaald tijdstip in de toekomst moet worden terugbetaald. Voor de crediteuren (degenen die het geld aan de startup uitlenen) is de beloning voor het verstrekken van de schuldfinanciering de rente over het aan de lener geleende bedrag.

Schuldfinanciering kan gedekt of ongedekt zijn. Gewaarborgde schuld heeft een onderpand (een waardevol goed waarop de kredietgever beslag kan leggen om de lening terug te betalen wanneer de kredietnemer in gebreke blijft). Niet-gedekte schuld heeft daarentegen geen onderpand en plaatst de leninggever in een minder veilige positie wat betreft terugbetaling in geval van wanbetaling.

Schuldfinanciering (leningen) kan zowel op korte als op lange termijn worden afgelost. Over het algemeen worden kortlopende schulden gebruikt voor de financiering van lopende activiteiten, zoals bedrijfsactiviteiten, terwijl langlopende schulden worden gebruikt voor de financiering van activa, zoals gebouwen en apparatuur.

 Banken en andere commerciële kredietverleners

Banken en andere commerciële kredietverleners zijn populaire bronnen van bedrijfsfinanciering. De meeste kredietverstrekkers eisen een solide bedrijfsplan, een positieve staat van dienst en voldoende onderpand. Deze zijn meestal moeilijk te verkrijgen voor een startend startup. Zodra het startup van start is gegaan en winst- en verliesrekeningen, cashflowbegrotingen en overzichten van de nettowaarde zijn verstrekt, kan het startup mogelijk aanvullende fondsen lenen.

 Vrienden en familieleden

Oprichters van startende ondernemingen kunnen bij het opstarten van een startup een beroep doen op particuliere bronnen zoals familie en vrienden.

Dit kan in de vorm van vreemd vermogen tegen een lage rente; of

het kan in de vorm van aandelenfinanciering waarbij de vriend of het familielid een eigendomsbelang in de startup krijgt.

Pas wel op!  

Als je van familieleden of vrienden leent, moet dit met dezelfde formaliteit gebeuren als wanneer het van een commerciële kredietverlener wordt geleend. 

Dit betekent dat je een formeel document moet opstellen en uitvoeren met het geleende bedrag, de rentevoet, specifieke aflossingsvoorwaarden (gebaseerd op de verwachte cashflow van de startende onderneming), of het aantal aandelen dat je verkoopt. 

Zo voorkomt je een hoop familieruzies.

 Persoonlijk spaargeld

De eerste plaats om geld te zoeken is je eigen spaargeld of vermogen. Persoonlijke middelen kunnen bestaan uit winstdelings- of vervroegd-pensioenfondsen, participatieleningen in onroerend goed, of contante waarde 

 Leningen met eigen vermogen  

Een lening met eigen vermogen is een lening die wordt gedekt door de waarde van het eigen vermogen in je huis. Als je huis is betaald, kan het worden gebruikt om fondsen te genereren uit de volledige waarde van je huis. Als je huis een bestaande hypotheek heeft, kan het geld verschaffen over het verschil tussen de waarde van het huis en het onbetaalde hypotheekbedrag. Bijvoorbeeld, als je huis is de moeite waard € 250.000 met een uitstaande hypotheek van € 160.000, heb je € 90.000 in eigen vermogen dat je kunt gebruiken als onderpand voor een home equity-lening of lijn van het krediet. Sommige home equity leningen zijn opgezet als een doorlopende kredietlijn waaruit je het benodigde bedrag op elk gewenst moment kunt opnemen. De rente op een home equity-lening is fiscaal aftrekbaar.

 Lease

Een lease is een methode om het gebruik van activa voor de startup te verkrijgen zonder gebruik te maken van financiering met vreemd of eigen vermogen. Het is een juridische overeenkomst tussen twee partijen waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor het huurgebruik van een materieel goed, zoals een gebouw of materieel. Leasebetalingen zijn vaak jaarlijks verschuldigd. De overeenkomst wordt gewoonlijk gesloten tussen de startup en een leasing- of financieringsorganisatie en niet rechtstreeks tussen de startup en de organisatie die de activa ter beschikking stelt. Wanneer het leasecontract afloopt, wordt het goed teruggegeven aan de eigenaar, wordt het leasecontract verlengd of wordt het goed gekocht.

Een leaseovereenkomst kan een voordeel hebben omdat er geen middelen voor de aankoop van een activum worden vastgezet. Het wordt vaak vergeleken met de aankoop van een goed door middel van schuldfinanciering waarbij de terugbetaling van de schuld over een aantal jaren wordt gespreid. Leasebetalingen vinden echter vaak aan het begin van het jaar plaats, terwijl schuldbetalingen aan het eind van het jaar plaatsvinden. Het startup kan dus meer tijd hebben om fondsen te genereren voor schuldbetalingen, hoewel aan het begin van de leenperiode gewoonlijk een aanbetaling wordt gevraagd.

Zakelijke leningen voor starters en startups via KOMPAR

Zoals eerder vermeld, is het een goed werkende oplossing voor starters en startups die financiering zoeken, om de zakelijke lening aan te vragen een financieringsplatform. Kompar is zo'n financieringsplatform en helpt starters om snel een aanvraag in te dienen bij veel verschillende kredietverstrekkers tegelijk - zowel grootbanken als alternatieve kredietverstrekkers die minder bekend zijn op de Nederlandse markt. Vervolgens presenteren wij hun aanbiedingen op een duidelijke manier, zodat je deze aanbiedingen eenvoudig kunt vergelijken en de optie kunt kiezen die het beste bij je startup past. Je kunt de zakelijke leningen filteren en vergelijken op omvang, rente, aflossing en andere voorwaarden. De service en de vergelijking zijn volledig gratis.

Om een ​​vergelijking te maken, vult je een korte aanvraag in op de website van Kompar. Het kost umaar een paar minuten en binnen 24 uur heb je antwoorden van +20 verschillende geldverstrekkers. De kans wordt groter dat je een lening krijgt terwijl je tijd bespaart ten opzichte van het apart indienen van je aanvraag bij alle partijen. Mocht je vragen hebben over zakelijke leningen, dan zijn onze adviseurs altijd bereikbaar om je telefonisch te woord te staan - ook een dienst die geheel gratis is.

Zakelijke lening startup met Kompar

Hoe kunnen we je helpen?