Zakelijke lening

Investeringslening - hoe ga je daarmee om?

Een inventeringslening is een lening voor om te investeren. Zoals een investering voor groei. Waaraan denk je dan best? Hoe zit dat? Lees het hier.

Investeringslening met Kompar
 • 9
  minuten leestijd
 • Laatste update:
  January 5, 2023

In dit artikel lees je over:

 • check
  Wat is een investeringslening?
 • check
  Hoe werkt netto constante waarde?
 • check
  Hoe werkt intern rendement?

Zakelijke lening zoeken met Kompar?

 • check
  Vergelijk 15+ financiers
 • check
  Gratis persoonlijk advies
 • check
  Tot 1 miljoen. Antwoord <24u.
Bekijk mijn opties

Als ondernemer ben je constant aan het nadenken over hoe je je bedrijf kunt laten groeien. Soms moet je bijvoorbeeld snel handelen om interessante groeikansen niet te missen. 

Extra kapitaal om investeringen te doen is regelmatig cruciaal voor een bedrijf om uit te breiden. Een investeringslening is dan aangewezen. 

Investeringslening - wat is dat en hoe krijg je dat? 

Maar… Hoe bereken je of het aangewezen is zo’n investeringslening aan te gaan? En hoe interpreteer je verschillende resultaten? Laten we dat even bekijken…  

→ Bekijk je kansen: een investeringslening [Gratis en vrijblijvend]

Definitie van een investeringslening

Het basisidee achter de investeringslening is dat het de kredietbehoefte van bedrijven invult, zodat deze bedrijven succesvol kunnen groeien. Het zorgt ervoor dat het bedrijf zich de nodige investeringen kan veroorloven.

 Investeringsleningen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor:

 1. Aankoop van nieuwe machines, apparatuur en goederen
 2. Nieuwe voertuigen
 3. Renovatie van gebouwen en kantoren
 4. Aankoop of huur van kantoor & panden
 5. Marketingkosten
 6. Aannemen van personeel
 7. Productontwikkeling
 8. En nog veel meer redenen ...

Waarom een investeringslening aangaan? 

Een investeringslening heeft het potentieel om meer rendement te genereren dan een traditionele investeringsstrategie. Dit is waarom:

 1. Het versnelt besparingen door een grotere initiële investering vooraf en samengestelde rendementen.
 2. Samengesteld rendement op een investering betekent dat het rendement niet alleen wordt berekend over de initiële investering. Maar ook over de totale groei van jaar tot jaar.
 3. Interessant is dat de rente die je betaald aftrekbaar is. Dat betekent dat het de kosten van de investering kan verlagen en je cashflow kan verhogen. Pas wel op: Rente is niet onder alle omstandigheden aftrekbaar.

Hoe beoordeel ik een investeringslening? 

Voordat je op zoek gaat naar een investeringslening, kunt je overwegen of het de moeite waard is om dat te doen. Gaat je investering zich vertalen in meer geld binnenstromen? En nog belangrijker, zal het genoeg geld zijn om de kosten van de lening te dekken? 

Het is aan te bevelen alleen projecten te ondernemen die de winstgevendheid verhogen en zo de rijkdom van de aandeelhouders vergroten.

Het rendement dat al dan niet aanvaardbaar wordt geacht, wordt echter beïnvloed door andere factoren die specifiek zijn voor zowel de onderneming als het project.

Zo wordt een sociaal of liefdadigheidsproject vaak niet goedgekeurd op basis van het rendement. Maar meer op de wens van een bedrijf om goodwill te kweken en bij te dragen aan zijn gemeenschap. Daarom laten wij dit soort projecten buiten beschouwing bij de bespreking van een investeringslening.

Bij de analyse van een typisch project zijn er twee belangrijke berekeningsmethoden: de contante waarde en de interne rentabiliteit. 

Netto contante waarde

De netto contante waarde (NCW) vertegenwoordigt de positieve en negatieve toekomstige kasstromen gedurende de levenscyclus van een project, naar vandaag verdisconteerd. 

Met "verdisconteerd" wordt het percentage bedoeld. Dat is het percentage dat je elk jaar op het project wilt verdienen. Op basis van daarvan evalueer je de kasstromen van elk jaar. 

Hoe hoger het percentage dat je wilt, hoe kleiner de kans dat de netto contante waarde positief zal zijn. Hieronder maken we dat wat duidelijker met een voorbeeld.

Een snelle hint! Kies een percentage dat ten minste hoger is dan het inflatiepercentage. Inflatie betekent dat de waarde van je geld lager wordt. Een hogere rentevoet dan de inflatie betekent dus dat je nog steeds winst maakt ondanks de dalende geldwaarde. 

Hoe weet ik hiermee dat ik een investeringslening nodig heb? 

In de context van een investeringslening is de netto contante waarde een veel gebruikte methode in de boekhouding en de financiën. Je komt het tegen om de investeringszekerheid te bepalen, nieuwe ondernemingen te beoordelen, een bedrijf te waarderen, of manieren te vinden om een kostenvermindering te realiseren.

De regel van de netto contante waarde voor een investeringslening is eenvoudig. 

Is de eindwaarde positief, dan aanvaard je het project en zoek je naar je investeringslening. 

Is de netto constante waarde negatief? Dan wijs je het project af en ga je ook geen investeringslening zoeken.

Hoe interpreteer ik het resultaat bij NCW? 

Deze berekeningsmethode wordt gebruikt met een specifieke tijdsperiode zodat de onderneming kan zien op welk specifiek punt zij een rendement op haar investering kan verwachten. 

De uitkomst wordt uitgedrukt in een bedrag in plaats van een percentage. Dat maakt het gemakkelijker te interpreteren.

Een positieve NCW betekent dat je een investeringslening mag gaan onderzoeken. Het resultaat geeft immers aan dat de verwachte opbrengsten hoger zijn dan de verwachte kosten. 

Met andere woorden, ondanks de kost van je investeringslening, ga je toch winstgevend zijn.

Een investering met een negatieve NCW betekent een nettoverlies. Dit concept ligt aan de basis van de regel van de netto contante waarde. Je gaat dan best geen investeringskrediet aan of zoekt best een andere manier of je project te financieren.

Voor een investeringslening: hoe gebruik je de netto contante waarde? 

De formule van de NPV

De NCW wordt berekend als de inkomende kasstromen (je omzet) / (1 + de discontovoet) tot de macht van de tijd min de projectkosten. 

Ook hier is de discontovoet het percentage dat je op het project wilt verdienen. 

Als je niet meer zeker bent van de betekenis van wiskundige machten, dan kun je beter een accountant om hulp vragen. De berekening van de NCW kan inderdaad vrij ingewikkeld zijn. Het vereist vaak het gebruik van Excel, Google Sheets of andere software. 

We zullen de berekening sterk vereenvoudigen door slechts één cashflowperiode te bekijken.

Een eenvoudig voorbeeld van de NCW

Stel dat Bassie wil weten of hij een investeringskrediet nodig heeft voor de financiering van zijn project. Hij heeft wat land op de Noordpool weten te claimen en is van plan om ijsblokjes te gaan maken voor koelbedrijven in Nederland. Hij heeft een vergunning voor slechts 1 jaar. 

Hij heeft uitgerekend dat hij met een investering van 230.000 EUR een installatie kan kopen die onmiddellijk werkt. Hij berekent zijn operationele kosten als 5.000 per maand. Daarnaast kan hij  gemakkelijk 25.000 EUR per maand verdienen. 

Dat is een winst van 20.000 EUR per maand, of 240.000 euro per jaar. Die kan hij verdienen vanaf volgend jaar. 

De inflatie is dit jaar uitzonderlijk hoog, 7%, dus hij wil minstens 7% terug. 

Instinctief zou je zeggen. De omzet is 240.000 euro per jaar en de kosten zijn 230.000 euro, dus hij maakt winst! Het is een goed project! 

Maar laten we eens rekenen... 

240.000 gedeeld door (1 + 7%) min 230.000 geeft -5700 EUR. Het project is niet interessant omdat het lager is dan 0. 

Bassie zou best geen investeringslening nemen. Ofwel verhuist hij niet naar de Noordpool, ofwel moet hij meer geld zien te regelen om het project rendabel te maken. 

De interne rentabiliteit

De interne rentabiliteit (IR) is de andere maatstaf om een project te beoordelen. 

Het is interessant om te gebruiken of je al dan niet op zoek moet gaan naar een investeringslening. Het bepaalt namelijk het rendement van de investering. Hoeveel krijgt je in verhouding tot hoeveel je investeert.

Je bepaalt een einddatum voor hun project. Dat kan de einddatum zijn van de afschrijving van je auto, infrastructuur, machine of gebouw. Je gebruikt dan de interne rente om het winst- of verliespercentage te berekenen. 

Hoe weet ik daarmee dat ik een investeringslening nodig heb? 

Met de volgende regel bepaal je dan of je voor een investeringslening moet gaan:

Is de interne rentevoet > percentage dat je wilde? Aanvaard dan het project en neem de investeringslening.

Is de interne rentevoet < percentage dat je wilde = stop het project en neem het investeringslening niet.

Hoe interpreteer ik het resultaat bij IR? 

De uitkomst van de berekening wordt uitgedrukt in een percentage. Dat maakt het een complexere methode. 

Voor een investeringslening: hoe gebruik je de interne rentevoet? 

De formule van de IR klinkt redelijk complex. Het is immers de verhouding van de toekomstige waarde versus de huidige waarde tot de macht van 1 gedeeld door de tijdsperiode, min 1. 

Kan jij nog volgen? 

Laten we dat even illustreren met een voorbeeld. 

Een eenvoudig voorbeeld 

We nemen opnieuw het voorbeeld van Bassie op de Noordpool. Hij heeft nog altijd die vergunning voor 1 jaar, kan een installatie voor 230.000 EUR kopen die volgend jaar zeker een winst van 240.000 EUR opbrengt. 

De toekomstige waarde is 240.000 EUR. De huidige waarde van de machine is 230.000 EUR. De periode is slechts 1 jaar want dan verloopt zijn vergunning. 

Als we dan de berekening maken in twee stapjes. 

 1. 240.000 gedeeld door 230.000 tot de macht 1 gedeeld door 1 =  1.043
 1. 1.043 min 1 = 0.043

Instinctief zou je denken: dat is hoger dan nul! Hij maakt winst! Het project is dus interessant! 

We vergeten de inflatie. 4.3% rendement is lager dan 7%. Hij maakt dus geen winst. Hij verliest geld. Bassie gaat dus best geen investeringslening aan. 

Wat is beter de IR of de NCW? 

Je ziet het beide methodes geven hetzelfde resultaat. De conclusie is dezelfde. Je kan je dan de vraag stellen welke van beide berekeningswijzen je het beste gebruikt? De NCW? Of de IR? 

We hebben nu eenvoudige voorbeelden gebruikt. 

In de realiteit heb je vaak te maken met veel lange investeringsperiodes. Het kan dan heel wat makkelijker zijn om te werken met een duidelijke formule en een vast getal in plaats van een percentage. 

Om die reden alleen is de NCW vaak interessanter.

Het is ook mogelijk dat je de beslissing moet maken tussen meerdere projecten welke de hoogste prioriteit heeft. Je gaat immers geen investeringslening zoeken voor elk project dat op je pad komt. 

In dat geval is de IR gevaarlijker.

Waarom? 

Stel dat je de berekening doet van twee projecten. Een vastgoedinvestering versus een nieuwe bestelbus. Beiden hebben een positieve IR. De eerste eentje van 8% en de andere eentje van 22%. 

De logica van de IR zou zeggen dat je dan voorrang moet geven aan de bestelbus. 

Maar het vergt geen groot genie om te beseffen dat een vastgoedinvestering vaak over tonnen euro’s gaat en een bestelbus over veel minder. 

Als 8% rendement gelijk staat aan 100.000+ EUR winst en 22% zich vertaalt in een winst van slechts enkele 10.000’en EUR dan is het duidelijk dat je beter voorrang geeft aan het vastgoedproject. 

Om die vergissing niet te maken, is ook de NCW krachtig dan de IR.  

Hoe kan je met Kompar een investeringslening onderzoeken?

Krijg je al hoofdpijn van al die berekeningen? Hulp nodig? 

Bij KOMPAR zijn we er om je hiermee verder te helpen. 

Met je transactiehistorie van het laatste jaar van je bedrijf, doe je een aanvraag bij ons. Daarmee kunnen we verdere vragen beantwoorden.

Binnen 24 uur krijg je dan een reactie van +10 kredietverleners en banken. Je kan dan de financiering kiezen die het beste bij je bedrijf past. Zo vinden wij voor jou de meeste passende, of beste zakelijke lening, aan de beste tarieven.

Al ons advies is compleet gratis. Wij zijn er om je te helpen! 

Investeringslening met Kompar

Hoe kunnen we je helpen?