Persoonlijke borgstelling - moet je dat altijd geven? En voor wie? Wanneer niet? Hoe werkt dat?

Hoe werkt een persoonlijke borgtocht?

Voor veel soorten bedrijfsleningen heb je een garantie of persoonlijke borg nodig om financiering te krijgen. Voor kleinere leningen vragen veel kredietverstrekkers de eigenaar of CEO om persoonlijk garant te staan voor de lening. Dit is omdat zij in staat worden geacht de lening zo goed terug te betalen dat de geldschieter bereid is het risico te nemen hen geld te geven.

 • Cedric Roels
 • 10
  minuten leestijd
 • Laatste update:
  October 14, 2022

In deze blog lees je over:

 • check
  Wat is het verschil tussen een persoonlijke borgstelling, borgtocht en garantie
 • check
  Bij welke bedrijven wordt een persoonlijke borgstelling vereist
 • check
  Wat als ik weiger een persoonlijke borgstelling af te geven

Zakelijke lening zoeken met Kompar?

 • check
  Vergelijk 15+ verschillende financiers
 • check
  Gratis persoonlijk advies
 • check
  Tot 1 miljoen, antwoord <24h.
Bekijk mijn opties

Voor veel soorten zakelijke leningen, factoring en leasingovereenkomsten heb je een garantie of een persoonlijke borg nodig om financiering te krijgen.

Voor kleinere leningen vragen veel kredietverstrekkers de eigenaar of CEO om persoonlijk garant te staan voor de lening. Voor grotere leningen en bedrijven is dit steeds minder gebruikelijk.

Dit komt omdat de tweede persoon in staat wordt geacht de lening goed genoeg terug te betalen dat de kredietverstrekker bereid is het risico te nemen hen geld te geven zonder garantie.

Kleinere bedrijven zijn ook eerder bereid een garantie te nemen omdat zij gewoonlijk meer controle over het bedrijf hebben en weten waar zij mee instemmen.

Ondernemers voelen zich vaak niet helemaal op hun gemak bij het stellen van een persoonlijke garantie, deels omdat het niet altijd duidelijk is waarom je dat zou moeten doen en deels omdat het niet altijd duidelijk is hoe het werkt.

In dit artikel geven wij antwoord op de volgende vragen:

 1. Wat is het verschil tussen een persoonlijke borgstelling, borgtocht en garantie?
 2. Bij welke bedrijven wordt een persoonlijke borgstelling vereist?
 3. Juridische termen in een borstelling?
 4. Kan ik een persoonlijke borgstelling zomaar opzeggen?
 5. Wat is het verschil tussen hoofdelijke en gezamenlijke aansprakelijkheid?
 6. Waar moet ik goed over nadenken alvorens ik een borgstelling afgeef?
 7. Wat als ik weiger een borgstelling af te geven?
 8. Wie kan een zakelijke lening garanderen?
 9. Waarom moet mijn partner de borgstelling ondertekenen?

1. Wat is het verschil tussen een persoonlijke borgstelling, borgtocht en garantie?

Allereerst een belangrijk gegeven: Een borgstelling en een borgtocht zijn exact hetzelfde, het zijn synoniemen. Het verschil tussen een borgstelling en garantie is zeer interessant, maar de overeenkomst ook: in beide gevallen maak jij je als persoon sterk voor de onderneming. Als de onderneming in de problemen komt, dan kan je hier persoonlijk voor worden aangesproken. 

Maar wat is dan het verschil? Het belangrijkste verschil tussen een borgtocht en een garantie is dat je een borg niet zomaar hoeft te aanvaarden dat zodra hij wordt ingeroepen. De borg kan zich tegen het

inroepen van de borgtocht verzetten, bij een garantie kan dit niet. Bij een garantie kan de kredietverlener je verzoeken om op eerste verzoek uit te keren.

Hier meer over lezen? Lees onze blog over de verschillen tussen een borgstelling en een garantie.

2. Bij welke bedrijven wordt een persoonlijke borgstelling vereist?

Heb je een eenmanszaak of een vennootschap onder firma? Dan heb ik goed nieuws en slecht nieuws! Het goede nieuws is dan je geen borgstelling of garantie hoeft af te geven, het slechte nieuws is dat je hoofdelijk aansprakelijk bent voor de hele lening vanwege de eigenschappen van de juridische entiteit van je onderneming.

Doorgaans wordt er een borgstelling of garantie gevraagd bij financiering van besloten vennootschappen. Een BV is namelijk een rechtspersoon en als bestuurder en aandeelhouder sta je in principe los van de financiële situatie van de BV (in principe, bij wanbeleid ben je alsnog aansprakelijk!).

Bij het gros van de zakelijke leningen aan besloten vennootschappen wordt een borgstelling of garantie gevraagd. In sommige gevallen betreft dit echter een gedeeltelijke borgstelling (bijvoorbeeld een borgstelling van 50% van hoofdsom van de zakelijke lening) of helemaal geen borgstelling. KOMPAR werkt met financiers die geen borgstelling of garantie vragen.

3. Juridische termen in een persoonlijke borgstelling?

Er worden een aantal termen gebruikt wanneer men het over borgtocht heeft, die gemakkelijk een beetje ingewikkeld kunnen lijken. Het strekking is echter vrij logisch; je neemt gewoon de verantwoordelijkheid op je voor de schuld van iemand anders (een bedrijf of een particulier) voor het geval deze niet kan betalen.

Hieronder volgt een uitleg van wat de meestvoorkomende termen betekenen.

- Contractvrijheid: zekerheidsovereenkomsten vallen onder de contractvrijheid. Dit betekent dat de overeenkomst de aansprakelijkheid van een borg kan beperken in de tijd (hoe lang de overeenkomst geldig is) en in het bedrag (voor welk bedrag de borg aansprakelijk is).

- Zekerheidsstelling: Een zekerheidsstelling is een natuurlijke of rechtspersoon die financiële aansprakelijkheid aanvaardt voor een andere persoon, in dit geval een onderneming. Gewoonlijk heeft de verantwoordelijkheid betrekking op de betaling van een lening/financiering, maar het kan ook gaan om de nakoming van een contract of een verbintenis, bijvoorbeeld om een gebouw te voltooien indien een bouwonderneming niet instaat is het project te voltooien zoals overeengekomen.

- Schuldeiser: Is de persoon of onderneming die een vordering heeft op iemand anders. Met andere woorden, de crediteur is de bank of de kredietverlener die de lening/financiering aan een onderneming heeft verstrekt.

- Garant of borgsteller: is de natuurlijke of rechtspersoon die de financiële verantwoordelijkheid voor iemand anders op zich neemt.

- Debiteur: Is iemand of een bedrijf die een schuld heeft bij iemand anders. De schuld bestaat meestal uit geld, maar kan ook de vorm aannemen van een door een verkoper beloofd product of een dienst die iemand heeft toegezegd te verrichten.

Persoonlijke borgstelling: wordt in juridische termen een vermogensgarantie genoemd. Het betekent dat een persoon de verantwoordelijkheid op zich neemt om een schuld te betalen als de persoon voor wie hij of zij een garantie heeft gesteld, daartoe niet in staat is.

Verjaring: indien er in de overeenkomst een verjaringstermijn voor de schuld is opgenomen, vervalt ook de aansprakelijkheid van de borg wanneer deze verjaringstermijn verstrijkt. De verjaringstermijn wordt echter bijgewerkt telkens wanneer een aanmaning wordt verzonden.

4. Kan ik een persoonlijke borgstelling zomaar opzeggen?

In het algemeen kan een borg zijn borgstelling niet opzeggen, in veel gevallen wordt hierdoor het krediet opeisbaar. Wel kan een borgsteller de kredietverlener verzoeken om de borgstelling op te heffen. Het kan hierbij helpen als er een nieuwe garantie of een nieuwe borgstelling wordt aangeboden door bijvoorbeeld een andere persoon of onderneming.

5. Wat is het verschil tussen hoofdelijke en gezamenlijke aansprakelijkheid?

In situaties waarin er verschillende borgen zijn voor dezelfde schuld, is het belangrijk te weten welk soort aansprakelijkheid zij hebben. In geval van hoofdelijke aansprakelijkheid kan de schuldeiser de gehele schuld opeisen bij een van de borgen. Deze borg heeft op zijn beurt het recht om van de overige borgstellers hun aandeel in de schuld tevorderen. In geval van gezamenlijke aansprakelijkheid kan een schuldeiser zijn deel echter slechts van elke borg vorderen. Let hier goed op bij het aangaan van een persoonlijke borgstelling.

6. Waar moet ik goed over nadenken alvorens ik een persoonlijke borgstelling afgeef?

De huidige financiële situatie van de kredietnemer. Zorg ervoor dat je een goed inzicht hebt in de onderneming die je de borgtocht verleent en hoe haar financiële situatie eruit ziet. Bekijk de jaarrekeningen en vraag om de laatste cijfers van de rekening in te zien.

Probeer eenschatting te maken van hoe de zaken eruit zullen zien nadat de onderneming de financiering heeft ontvangen. Zal de verkoop stijgen of de kosten dalen? Zal de capaciteit veranderen? Probeer, indien mogelijk, ook een idee te krijgen van de financiële gevolgen voor het bedrijf.

Zorg voor een goed begrip van wat de verbintenis inhoudt. Lees de leningsovereenkomst zorgvuldig, zodat je begrijpt hoe de lening werkt en wat je verplichtingen als borg zijn. Als je vragen hebt, stel ze dan, zodat je alle antwoorden hebt voordat je tekent.

Wanneer wij met onze cliënten samenwerken om de juiste financiering tegen de beste voorwaarden te vinden, zijn wij altijd zorgvuldig in het beantwoorden van alle vragen die rijzen over eventuele zekerheid. Transparantie en een goed begrip zijn de sleutel toteen succesvolle financiering.

7. Wat als ik weiger een persoonlijke borgstelling af te geven?

Veel financiers zullen dan hun aanbieding intrekken. Zolang het goed gaat heeft een borgstelling geen enkel nadelig effect voor degene die de garantie afgeeft. Als je niet bereid bent om een persoonlijke borgstelling  af te geven, dan kan een kredietverlener gaan twijfelen of je zelf wel vertrouwen hebt dat je de lening kan terugbetalen.

Vaak is het niet afgeven van een persoonlijke borgstelling  een principekwestie. Juist om de hoofdelijk aansprakelijkheid te voorkomen worden besloten vennootschappen opgericht. Kredietverleners zien die aansprakelijkheid echter liever wel, want het toont je eigen vertrouwen en betrokkenheid in de onderneming. De vraag is in deze: principes of groei?

8. Wie kan een zakelijke lening garanderen?

Over het algemeen eisen kredietverstrekkers dat een borgsteller een goed inzicht heeft in de bedrijfsactiviteiten en financiën van de onderneming. Dit vereiste ontstond toen een rechtbank enkele jaren geleden oordeelde dat een garantie ongeldig was wanneer een persoon die geen inzicht had in de activiteiten van de onderneming, borg stond voor een zakelijke lening. Daarom vragen kredietverstrekkers meestal naar een van devolgende personen:

 • Bestuurslid
 • Eigenaar
 • CEO

Daarnaast zullen banken en kredietverstrekkers de persoonlijke financiën van de borgsteller beoordelen. Meer concreet, dit betekent dat ze liever hebben dat de persoon:

 • Geen uitstaande schuld heeft bij de deurwaarder
 • Heeft niet te veel geregistreerde betalingsproblemen
 • Voldoende inkomen heeft
 • Niet te veel schulden heeft

Afgezien van het bovenstaande moet een persoon die een lening garandeert in Nederland geregistreerd zijn (d.w.z. in Nederland wonen) en minstens 18 jaar oud zijn.

9. Waarom moet mijn partner de persoonlijke borgstelling ondertekenen?

Een geregistreerd partner of een gehuwd persoon moet altijd ook zijn of haar partner laten meetekenen op de persoonlijke borgstelling. Zelfs als je onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden geregistreerd bent wordt dit door de financiers gevraagd.

Waarom? Een lening garanderen kan dusdanig veel invloed hebben op de financiële situatie van het hele gezin, dat de partner hiermee moet instemmen.

Helaas is hier geen enkele flexibiliteit. Wil je partner niet meetekenen op de overeenkomst? Dan zijn er echt veel minder opties. Bespreek dit daarom vroegtijdig met je partner, zodat je later niet voor verassingen komt te staan.

Zakelijke leningen met persoonlijke borgstelling

Met behulp van onze dienst kan je zakelijke leningen vergelijken van 20+ kredietverstrekkers en banken. De aanvraag is snel in te vullen en je kan altijd de hulp inroepen van onze financiële adviseurs als je vragen hebt. De meeste kredietverstrekkers eisen een borgstelling voor hun lening, maar we hebben ook kredietverstrekkers die geen borg eisen. Dit wordt duidelijk wanneer je zakelijke leningen vergelijkt op Kompar.

Wanneer je een aanvraag indient, is het altijd een goed idee om de transactiehistorie over je zakelijke rekening te uploaden. Daarnaast kan het handig zijn om de winst- en verliesrekening, de balans en je IB-aangifte te uploaden. Lees hier meer over de informatie die financiers willen inzien bij het beoordelen van een zakelijke lening.


Persoonlijke borgtocht met Kompar