Vergelijk zakelijk krediet in 24h

Zakelijk krediet

Vergelijk zakelijk krediet online in 24 uur. Gratis en vrijblijvend.

more_time

Snelheid

50.000 EUR+ krijgen we snel geregeld. Ons record staat op 1.5 uur.

timer

Flexibiliteit

Persoonlijk, en compleet gratis helpen we jou aan een financiering.

support_agent

Tot 1 miljoen

50.000 EUR, een ton of meer nodig? Dat krijgen we geregeld!

Omdat elk bedrijf tegenslagen kan ervaren, zowel wanneer het bedrijf net is opgericht als wanneer het meer gevestigd is, kan een bedrijfskrediet noodzakelijk zijn. De behoefte aan extra financiering kan ook een andere reden hebben: financiering van uitbreiding naar nieuwe markten, om meer personeel aan te nemen, salarissen te betalen, gereedschappen te kopen, nieuwe technologieën te ontwikkelen of om het marketingbudget van het bedrijf uit te breiden.

Wat is het verschil tussen een zakelijke lening en een zakelijk krediet?

Zakelijke leningen (of bedrijfsleningen) en zakelijk krediet (ook wel bedrijfskrediet of rekening-courantkredieten genoemd) worden regelmatig door elkaar gehaald. Uiteindelijk hebben ze hetzelfde doel, namelijk om het bedrijf te financieren als het eigen middelen van het bedrijf niet afdoende zijn.

Het belangrijkste verschil is het volgende:

  • Een zakelijk krediet wordt beschikbaar gesteld als een limiet waar een bedrijf vrij gebruik van kunt maken op het moment dat het bedrijf de financiering daadwerkelijk nodig heeft. Als het bedrijfskrediet niet wordt gebruikt, wordt er geen rente in rekening gebracht (het is echter gebruikelijk dat er een vergoeding wordt betaald over de limiet voor het beschikbaar stellen, zelfs als uhet bedrijfskrediet niet wordt gebruikt). Als u eenmaal geld nodig heeft, bent u vrij om het krediet hiervoor te gebruiken - geheel of gedeeltelijk.
  • Een zakelijke lening wordt in één keer volledig uitbetaald met een bepaalde looptijd waarbinnen u de lening moet terugbetalen. Hier is het niet mogelijk om de lening gedeeltelijk en op bepaalde momenten te gebruiken. De maandelijkse kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren: het rentepercentage, de looptijd van de lening en hoe de (resterende) hoogte van de lening. Een kortere looptijd zorgt voor lagere rentelasten, maar heeft tot gevolg dat de maandelijkse aflossingen hoger uitvallen, waardoor u doorgaans maandelijks meer moet betalen.

Waarom zou ik een zakelijk krediet / rekening-courantkrediet gebruiken?

Bedrijfskrediet (ook wel roodstand genoemd) is zeer geschikt om de liquiditeit van een bedrijf te verbeteren, zodat het haar bedrijfsactiviteiten kan blijven stimuleren. Met andere woorden, het is een soort kortlopende lening die een onderneming de vrijheid geeft uitgaven te kunnen doen indien dit noodzakelijk is om het bedrijf verder te ontwikkelen. Normaal gesproken krijgt een bedrijf een bepaalde maximale limiet toegewezen, dat wil zeggen een bedrag dat de ondenreming negarief op de bankrekening kan staan of dat er maximaal naar de bankrekening van de onderneming kan worden overgemaakt.

Waar betaal ik voor als ik een zakelijk krediet heb?

De vergoedingen voor een zakelijk krediet bestaand doorgaans uit twee verschillende onderdelen. De eerste is het rentepercentage, dat wordt berekend over het bedrag van het krediet dat u daadwerkelijk gebruikt gebruikt. Gebruikt u een groot deel van het krediet, dan betaalt u dus meer rente. Gebruikt u minder van het krediet, dan betaalt u ook minder aan rente. Naast rente moet u in sommige gevallen ook een vergoeding betalen om over het krediet te beschikken. Deze vergoeding moet u dus betalen, ongeacht of u het krediet gebruikt.

Verschillende soorten zakelijke krediet

Op de Nederlandse markt zijn er momenteel twee verschillende soorten zakelijke kredieten beschikbaar voor bedrijven. Deze lijken op elkaar, maar hebben ook enkele verschillen, namelijk:

  • De meer traditionele variant van een bedrijfskrediet wordt doorgaans door banken aangeboden en is gekoppeld aan de bankrekening. Hoe werkt dat? Een bank geeft een bedrijf een bepaalde limiet (een bedrag) waar u gebruik van kunt maken. Als het saldo op uw bedrijfsaccount daalt tot onder 0, begint u het tegoed te gebruiken en kunt u negatief staan tot aan uw limiet. Dat wil zeggen, als u een bedrijfskrediet van € 10.000 heeft, kunt u € 10.000 negatief/minus staan op uw bankrekening. Wanneer uw klanten vervolgens geld op de rekening storten, betaalt u automatisch het bedrijfskrediet terug en gaat het bedrag op uw bankrekening richting 0. U betaalt over het algemeen alleen voor wanneer u de limiet gebruikt, dus wanneer u negatief staat op uw rekening.
  • - Het tweede type bedrijfskrediet is de iets koudere variant, die doorgaans wordt aangeboden door alternatieve kredeitverleners en niet is gekoppeld aan uw zakelijke bankrekening. De kriedietverlener biedt u een bepaalde limiet, dit is het maximale bedrag dat u kunt lenen. Vervolgens besluit u wanneer u dit geld naar uw zakelijke rekening bij uw bank wilt laten overmaken en hoeveel van uw limiet u wenst te gebruiken. Maandelijks stuurt de kredietverlener u een factuur, zodat u de rente en de aflossing over het krediet betaalt. Als je het limiet wenst te verlengen, is er altijd een mogelijkheid om dat te doen.

Voordelen van een zakelijke krediet

Het grote voordeel van een zakelijk krediet is dat het je als onderneming grotendeels niets kost als je er geen gebruik van maakt (buiten de vergoeding voor de limiet, die doorgaans relatief laag is). In gevallen waarin je niet precies weet hoeveel geld je nodig hebt voor een korte periode, is een zakelijke lening een goed alternatief voor een zakelijke lening, dit omdat je bij een zakelijke lening het benodigde bedrag goed moet kunnen bepalen (je betaalt er tenslotte volledig voor). Daarnaast is het goed om in gedachten te houden dat veel bedrijfskredieten zonder extra kosten vervroegd kunnen worden afgelost.

Nadelen van een zakelijk krediet / rekening-courantkrediet

Een nadeel van een zakelijk is dat het risico bestaat dat u als ondernemer denkt meer geld te hebben dan in werkelijkheid het geval is. Dit kan ertoe leiden dat een bedrijf op het krediet leeft. Een bedrijfskrediet werkt daardoor beter voor bedrijven die daadwerkelijk een tijdelijke liquiditeitsbehoefte hebben, terwijl een zakelijke leningen geschikter zijn voor bedrijven die een meer langetermijninvestering moeten doen of financiële uitdagingen hebben die op termijn moeten worden opgelost.

Rente op een zakelijk krediet

Net als bij zakelijke leningen, is het de kredietverstrekker (of bank) die de rente op een bedrijfskrediet bepaalt. De belangrijkste factor die van invloed is op de rente die uw bedrijf ontvangt, is het risicoprofiel van het bedrijf. Hoe groter het risico is dat het bedrijf het krediet niet kan terugbetalen, hoe hoger de rente.

Waar kijkt een kredietverstrekker naar bij het beoordelen van het risicoprofiel van een bedrijf? Dit zijn de vijf meest gestelde vragen:

  • Hoe ziet (de ontwikkeling van) de omzet, winst en cashflow van het bedrijf eruit?
  • Wordt er een onderpand (zoals een onroerend goed of een machine) als zekerheid gesteld voor het bedrijfskrediet?
  • Hoe lang is het bedrijf actief en is het afhankelijk van seizoensafzet, een individuele klant of van een leverancier?
  • Heeft het bedrijf eerder een incassozaak gehad of een schuld bij de incassokantoor?
  • Hoe ziet het bedrijfsmodel van het bedrijf eruit en hoe ziet de concurrentie eruit in de markt waarin het actief is?

Op basis van bovenstaande informatie maakt de kredietverstrekker een inschatting van het risico dat de onderneming het krediet niet kan terugbetalen en bepaalt op basis daarvan de rente. Door continu te werken aan het verbeteren van de resultaten van uw bedrijf, krijgt u als zelfstandige toegang tot een goedkoper bedrijfskrediet, aangezien de kredietverstrekker uw bedrijf als minder risicovol zal beoordelen.

Nieuwe mogelijkheden om te lenen

Zolang de markt voor zakelijke leningen en zakelijke kredieten groeit, zullen er steeds meer kredietverstrekkers, soorten kredietproducten en mogelijkheden zijn voor ondernemers om hun activiteiten te financieren. De snelle digitale ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de markt zich sneller heeft ontwikkeld dan iemand zich had kunnen voorstellen. Als gevolg hiervan is het gebruikelijk dat bedrijven tegenwoordig leningen en kredieten online aanvragen en het geld binnen een paar uur op hun rekening hebben staan.

KOMPAR en zakelijk krediet

Met veel verschillende leenproducten is het niet altijd gemakkelijk om het product te vinden dat het beste bij uw bedrijf past. Via de service van KOMPAR kunt u verschillende zakelijke leningen en zakelijke kredieten vergelijken. Dien binnen enkele minuten een aanvraag in en binnen 24 uur doen de kredietverleners hun aanbiedingen. We helpen u het juiste type leningproduct te vinden, dit doen wij door de aanbiedingen van verschillende kredietverleners overzichtelijk te presenteren zodat u ze eenvoudig kunt vergelijken. Op deze wijze heeft u binnen 24 uur mogelijk toegang tot een lening of krediet van maximaal € 1 miljoen.

Ook voor hulp of advies kunt u bij onze adviseurs terecht. Het enige dat u hoeft te doen, is een bedrijfslening / bedrijfskrediet aanvragen door het formulier op deze pagina in te vullen.

Hoe kunnen we je helpen?