Over de zakelijke lening en rente. Ben jij een expert?

Zakelijke lening rente
13/10/2021

Zakelijke leningen zijn zeer belangrijk voor de financiering van alle ondernemingen in Nederland. Zo’n zakelijke lening kan op vele manieren worden gebruikt. Tegenwoordig zijn er veel financiële kredietverstrekkers die bedrijfsleningen in hun aanbod hebben. Maar wat onderscheidt hen nu echt op de markt? In de overgrote meerderheid van de gevallen is de rentevoet de belangrijkste factor. Maar wat is die rente nu precies? Welke factor heeft de grootste invloed op het niveau van de rente voor zakelijke leningen? Hieronder beantwoorden wij deze vragen en meer.

Vergelijk zakelijke leningen - volledig gratis

Zakelijke leningen tot € 1 miljoen

Zakelijke lening aanvragen

Vergelijk 20+ kredietverstrekkers

Beste voorwaarden, meerdere aanbiedingen

Leningen vergelijken

Leen tot € 1 miljoen

Snel aanvragen, aanbiedingen in 24 uur

Bedrijfslening

Kompar biedt gratis advies

Wij helpen u aan meer aanbiedingen

Snelle bedrijfslening

Kies de beste bedrijfslening

Kies de lening die het best past bij uw bedrijf, ongeacht of de rente, aflossing of iets anders belangrijk voor u is.

Wat is een rentevoet?

Rente is iets dat uiterst belangrijk is wanneer het op lenen aankomt. Wat betekent rente eigenlijk en hoe wordt deze door kredietverstrekkers bepaald? In dit artikel kan je inzicht krijgen in de rentevoet voor verschillende soorten zakelijke leningen.

Rente kan wordengedefinieerd als een percentage van het geleende bedrag. Zeg maar een soort jaarlijkse vergoeding die door de geldlener aan de kredietgever wordt betaald, als een kostprijs van de lening. Het wordt gewoonlijk uitgedrukt als een jaarlijks percentage (met andere woorden, het is de rentevoet voor één jaar). Natuurlijk worden ook andere soorten rentevoeten gebruikt.  Denk dan aan dagelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse rentevoeten. Maar de meeste rentevoeten worden op jaarbasis gepresenteerd. In het geval van kleine zakelijke leningen, bijvoorbeeld, zijn maandelijkse rentetarieven echter ook gebruikelijk.

Hoe wordt de rente bepaald?

Dit is eigenlijk een moeilijke vraag. Er zijn veel verschillende bijdragende factoren op het niveau van de rentevoeten voor zakelijke leningen. De eerste zijn vraag en aanbod, laten we daarmee beginnen.

Vraag en aanbod van leningen

In de leningmarkt, worden rentevoeten bepaald door vraag en aanbod. Een stijging van de vraag naar leningen zal de rentevoeten doen stijgen (want dan kunnen kredietverleners makkelijker eisen stellen). Terwijl een daling van de vraag naar leningen de rente zal doen dalen. De reden hier is dat kredietverleners dan meer moeten concurreren om een lening te verkopen.

Voor dezelfde reden, zal een toename van het aanbod van leningen, de rentevoeten op de markt doen dalen. Bij een afname van het aanbod van leningen, moeten de kredietverstrekkers minder concurreren. De rentevoeten zullen dan stijgen. Dit is een zeer typisch economisch marktmechanisme dat betrekking heeft op de wisselwerking tussen vraag en aanbod. De gevolgen hebben altijd effect voor de prijzen en kosten (in dit geval: rente).

Belangrijk is dat de rentevoeten zelfs op korte tijd kunnen veranderen, aangezien zij (onder andere) de evoluerende situatie op de markt weerspiegelen.

Inflatie en rentevoeten

De tweede factor die de rente beïnvloedt is de inflatie. Als de inflatie hoger is, is de kans groter dat de rente stijgt. Een dergelijk economisch verschijnsel doet zich voor omdat kredietverstrekkers een hogere rente vragen als compensatie voor de verminderde geldwaarde (en dus ook lagere koopkracht). Het inflatiepercentage wordt gewoonlijk gecontroleerd door de centrale bank, die het percentage (bekend als de repo-rente) in de loop van de tijd kan wijzigen.

Andere autoriteiten

Een andere factor die de rente op zakelijke leningen beïnvloedt, is het politiek beleid. Als het monetaire beleid van de EU tot een hogere inflatie leidt, dan zal de Europese Centrale Bank de rente moeten verhogen, in theorie, waardoor de rente zal stijgen (endus de kosten van de leningen hoger zullen zijn).

Op zich hoeft dit momenteel niet voor onrust te zorgen. De Europese Centrale Bank heeft sinds jaren een constante koers gevaren om de rente zo laag mogelijk te houden. Dit om ondernemingsvertrouwen op te wekken en de Europese economie zo goed mogelijk te ondersteunen. Desondanks zou een wijziging in haar beleid er wel voor kunnen zorgen dat de rentevoeten wijzigen in de komende jaren. Maar zo’n koerswijziging is niet zeker.

Soorten leningen

De rente voor zakelijke leningen hangt ook af van het soort lening, aangezien verschillende leningen verschillende kredietrisico's hebben (voornamelijk door verschillen in de terugbetalingstermijn). Dit is precies de reden waarom lang- en kortlopende leningen verschillende rentevoeten hebben. Maar wat betekenen risico en tijdprecies in onze context?

Risico

Risico verwijst naar de waarschijnlijkheid dat de lening niet zal worden terugbetaald. Als het risico dat de lening niet wordt terugbetaald groot is, dan is de rentevoet ook hoog. Een dergelijke situatie kan worden verzacht door zekerheden te stellen, zoals een onderpand. Zekerheden voor leningen kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

  • Door een eigenaar/andere persoon gestelde zekerheden: (b.v. een persoonlijke garantie (deze komt hetmeest voor bij zakelijke leningen die door verschillende kredietverstrekkersvia KOMPAR worden aangeboden) of een vastgoedonderpand (appartement/huis, komtminder vaak voor).
  • Door de krediet nemergestelde zekerheden: deze kunnen een vast actief (machines, onroerend goed) of een financieel actief (facturen of beloften van toekomstige inkomsten) zijn. Zij zijn iets minder gebruikelijk bij onze kredietverstrekkers, maar wordendoor sommigen van hen wel gebruikt.

Lees in dit artikel meer over zakelijke leningen met en zonder zekerheden.

Tijd

Het begrip tijd in onze context heeft een goed verband met het hierboven vermelde begrip risico. Leningen met een langere looptijd hebben een grotere kans om niet te worden terugbetaald. Hoezo? Over tijd zijn er een heleboel zaken die kunnen veranderen. Bijvoorbeeld het risico van een economische neergang die een lagere verkoop kan veroorzaken, of een persoonlijke tegenslag. Meer tijd betekent dus meer risico. Met andere woorden, hoe langer de kredietnemer de tijd neemt om de lening terug tebetalen, hoe hoger de rentevoet die de kredietgever moet krijgen.

Leeftijd van de onderneming

Als je een nieuw bedrijf begint (een start-up), kun je zelfs in de begin dagen van je bedrijf een zakelijke lening aanvragen. In de meeste gevallen zal de rente op je bedrijfskrediet echter dan veel hoger zijn dan de rente die voor meer ‘volwassen’ bedrijven wordt aangeboden. Waar ligt het breekpunt? Het is meestal voldoende om minstens 12 maanden een actief bedrijf te hebben om een beter aanbod (met een lagere rentevoet) te krijgen. Waarom krijgen zogenaamde ‘volwassen’ bedrijven gunstigere rentevoeten? Dat komt gewoon omdat zij al langer actief zijn. Voor kredietverstrekkers betekent dat dat zij hun bedrijf op de rails hebben gezet met alles wat daarbij komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan relaties met klanten en leveranciers opbouwen, hun waardepropositie testen, verkoopstrategieën uitproberen, enzovoort. Daarnaast hebben zulke bedrijven de tijd gehad om hun bedrijfsmodel te testen en aan te passen aan de markt. Daarom wordt het minder waarschijnlijk geacht dat zij hun lening niet zullen kunnen terugbetalen. Zo simpel is het. Meer lezen over zakelijke leningen voor starters? Wij hebben er een artikel over geschreven!

Omzet

Een andere factor die van invloed is op het niveau van de rente van een zakelijke lening is de omzet van de onderneming. Ondernemingen met hogere omzetten zullen minder snel in gebreke blijven bij het aflossen van leningen. Hun bedrijf is immers in trek bij hun klanten. Verder, hebben zij een gestage stroom liquide middelen om de lening mee terug te betalen. Hoe hoger de omzet, hoe lager het risico en dus ook de rente op de lening. Indien de onderneming daarentegen grote verliezen lijdt, kan zij worden geacht een hoger risico te weerspiegelen. Dan, kan haar dus een hogere rente weer worden aangeboden.

Kredietwaardigheid

Alle hierboven besproken factoren zijn van invloed op de kredietwaardigheid van je onderneming. Uiteraard heeft elke kredietverstrekker een eigen kredietmodel, dat wordt gebruikt om uw leningaanvraag te beoordelen. Denk daarbij aan de factoren va nhierboven zoals leeftijd en omzet, maar ook bijvoorbeeld sector ofondernemingsgrootte. Als je kredietwaardigheid niet bevredigend is, krijg je geen aanbod voor een lening. Indien je kredietwaardigheid laag is, dan zal de rentevoet van de bedrijfslening hoger zijn dan voor aanvragers met een betere kredietwaardigheid. Je score op je kredietwaardigheid weerspiegelt dus het risico dan dekredietverstrekker loopt op het niet terug kunnen vorderen van een zakelijke lening.

Factoren die de rentevoeten kunnen beïnvloeden - samenvatting

Samengevat zijnverschillende factoren van invloed op de rente van zakelijke leningen die aan uw onderneming worden aangeboden. De belangrijkste zijn de algemene economische situatie (de rentevoeten zijn gewoonlijk hoger tijdens een hoogconjunctuur dan tijdens een recessie) en uw individuele kredietwaardigheid (hierboven uitvoerig beschreven). Daarom moet elke onderneming ten minste deze twee factoren in overweging nemen alvorens een zakelijke lening aan te vragen.

Verschillende soorten rentevoeten

Vermeldenswaardig is dat er momenteel verschillende soorten rentevoeten op de markt bestaan. Kredietverstrekkers kunnen rentetarieven hanteren voor zakelijke leningen of een zogenaamde fee. Die werkt als een vaste prijs die je elke maand betaalt ongeacht het resterende leenbedrag.

Verder heb je ook vaste of variable rente. Variabele rente betekent dat de rentevoet kan stijgen of dalen over tijd. Deze wijziging is afhankelijk van de schommelingen in je bedrijf’s kredietwaardigheid of de toestand van de economie in het algemeen. Het tegenovergestelde is de vaste rentevoet, die dezelfde blijft voor de duur vande lening.

Banken gebruiken zowel variabele als vaste rentevoeten, maar andere kredietverstrekkers gebruiken meestal vaste rentevoeten of een fee (zoals hierboven besproken).

KOMPAR en rentevoeten

Dankzij KOMPAR kan je gemakkelijk een lening voor je bedrijf aanvragen. De aanvraag duurt minder dan twee minuten en is volledig gratis. Nadat je een aanvraag hebt ingediend, ontvan gje binnen 24 uur aanbiedingen van verschillende kredietverstrekkers. Wanneer je vam verschillende aanbiedingen ontvangt, kan je gemakkelijk het aangeboden leenbedrag, de rente en de terugbetalingstermijn vergelijken. Als je hulp nodig hebt, kan je gratis advies krijgen van de financiële adviseurs van KOMPAR. Dankzij KOMPAR vind je praktisch in een mum van tijd de beste financiering voor je bedrijf. Probeer ons vandaag nog om je zaak nieuw leven inte blazen!

Zakelijke lening rente
138an Group AB ©2021