Behoud slim je zakelijke lening en voornemens

Behoud slim je zakelijke lening en voornemens
27/4/2022

Uit onderzoek blijkt dat slechts ongeveer 16% van de mensen in staat is hun goede voornemens na te komen. De meerderheid geeft het op binnen een tot zes weken na het begin, en veel van deze voornemens worden jaar na jaar herhaald. Wil je weten hoe je dit kan voorkomen en jouw zakelijke doelen waarmaken? Lees dan hieronder meer.

Vergelijk zakelijke leningen - volledig gratis

Zakelijke leningen tot € 1 miljoen

Zakelijke lening aanvragen

Vergelijk 20+ kredietverstrekkers

Beste voorwaarden, meerdere aanbiedingen

Leningen vergelijken

Leen tot € 1 miljoen

Snel aanvragen, aanbiedingen in 24 uur

Bedrijfslening

Kompar biedt gratis advies

Wij helpen u aan meer aanbiedingen

Snelle bedrijfslening

Kies de beste bedrijfslening

Kies de lening die het best past bij uw bedrijf, ongeacht of de rente, aflossing of iets anders belangrijk voor u is.

Aan het begin van een nieuw jaar maken miljoenen mensen goede voornemens - doelen die ze in de komende maanden willen bereiken. Maar de meeste mensen slagen er nieti n deze doelen te bereiken.De meeste mensen wijten het niet nakomen van hun goede voornemens aan een gebrek aan tijd, middelen of motivatie, of aan een verlies van ijver na de start.

Om je zakelijke doelen waar te maken, kan je al gauw nood hebben aan wat extra bestedingsruimte. Bij KOMPAR vergelijken wij gratis en geheel vrijblijvend voor jou alle alternatieve kredietverleners op de Nederlandse markt. Wil jij ook je bedrijfsdoelen waarmaken met een extra duwtje? Doe dan hier je aanvraag.

 

Slimme doelen stellen

In ons vorige artikel, gaven we al wat inspiratie om een doel te kunnen kiezen voor 2022. Maar wat maakt een goed doel nu 'een goed doel'? Adviseurs uit het bedrijfsleven raden je aan doelen te stellen die specifiek, meetbaar, aan de orde, realistisch en tijdgebonden (SMART) zijn. Slimme doelen dus.

Dit SMART-raamwerk zal je helpen bepalen welke plannen je realistisch gezien kunt bereiken. Zorg er ook voor dat je een periode vooropstelt waarbinnen je je doelen wilt bereiken. De spreekwoordelijke tikkende klok helpt je op koers te blijven en het momentum in de richting van je target te houden.

 

1. De basis: hoe stel je zakelijke doelen?

Denk na over de doelen die je wilt stellen en vraag jezelf dan af of ze zinvol zijn op basis van het SMART-raamwerk. Je moet ernaar streven om je zakelijke doelstellingen zo specifiek mogelijk te maken. Zeg niet alleen dat je de omzet wilt verhogen - zeg dat je binnen de komende zes maanden een bepaalde hoeveelheid omzet wilt behalen.

Ook is het stellen van een doel alleen niet genoeg. Zodra je je eindpunt hebt, moet je een plan opstellen om daar te komen. Stel dat je een doel wilt stellen om je bedrijf uit te breiden met 30%. Je zal dan stappen willen zetten om een zakelijke lening veilig te stellen, meer werknemers aan te nemen, je productie te verhogen en een grotere ruimte te vinden.

Breek je grote doel in kleine stukjes. Grote problemen kan je oplossen in stapjes. Doelen kan je dus ook halen in stapjes. Geef jezelf ook een deadline waarbinnen je elk onderdeel van het grotere doel moet hebben bereikt. Deze kleinere stapjes maken je grotere doel minder afschrikwekkend en daarom meer haalbaar.

 

2. Over euro's en centen: Verkoopdoelen stellen

Bepaalde zakelijke doelstellingen moeten precies en meetbaar zijn, zoals verkoopdoelstellingen. Alle verkoopdoelstellingen moeten beginnen met een basislijn. Om te weten of je verkoopcijfers groeien, heb je een momentopname nodig van waar je nu staat. Stel jezelf de volgende vragen om een uitgangswaarde voor je verkoopdoelstellingen te bepalen:

·       Wat is het gemiddelde aantal maandelijkse klanten?

·       Hoeveel bedraagt de gemiddelde verkoop?

·       Zijn je verkoopcijfers in het afgelopen jaar gestegen of gedaald?

Als je deze basisvragen hebt beantwoord, kun je verder gaan met waar je naartoe wilt. Je kunt ervoor kiezen een doel te stellen om elke maand een bepaald bedrag verkocht te krijgen. Of je kunt omzetgroei meten als het verhogen van de totale omzet met een bepaald percentage. Je kan ook een verkoopdoel stellen om een bepaalde hoeveelheid producten te verkopen.

Wat voor verkoopdoelen je ook stelt, je wilt de voortgang meten.

De meeste adviseurs raden aan om verkoopdoelstellingen op te splitsen in kleinere doelen, over een kortere periode, zoals wekelijkse of maandelijkse doelen. Het meten van verkoopdoelen in kleinere stappen kan je real-time feedback geven over hoe je verkoopcijfers lopen. Je kunt dan je bedrijfsstrategie gaandeweg aanpassen om je verkoop te stimuleren, stoppen wat niet werkt, en tijdig een nieuwe tactiek uitproberen in plaats van een inhaalbeweging te maken aan het eind van een slecht verkoopkwartaal.

 

3. Het meten van andere doelen

Verkoopcijfers lenen zich gemakkelijk voor het stellen van doelen en het beknopt bijhouden daarvan. Maar hoe zit het met het meten van andere bedrijfsdoelen? Wat als je je productiemethode wilt herzien, een zakelijke lening wilt afbetalen, een nieuw ontwikkelingsprogramma voor werknemers wilt aanbieden, of de manier waarop je nieuwe werknemers aanneemt wilt veranderen? Je kunt die metingen niet uit de boekhoudsoftware halen, dus hoe pak je die aan?

 

Voor dat soort doelstellingen kan je het beste een deadline stellen (plus kleinere tussentijdse deadlines) en vervolgens de vorderingen die je maakt vastleggen. Dat kan zo eenvoudig zijn als je vorderingen in een dagboek noteren. Er zijn ook programma's zoals Evernote of Goalscape die je kunnen helpen je doelen bij te houden en zelfs herinneringen kunnen sturen om je op koers te houden en je helpen op belangrijke dingen zoals het afbetalen van een zakelijke lening niet te vergeten.

 

4. Haal je kleine zakelijke doelen

Leren hoe je doelen kunt stellen en vervolgens naar die doelen toe te werken is een belangrijke vaardigheid voor elke kleine ondernemer. Het SMART-raamwerk voor het stellen van doelen kan je helpen bij het opstellen, bijhouden en nastreven van je doelen door je te helpen een actieplan op te stellen voor je succes.

Tot slot geven we je nog een paar voorbeelden van andere bedrijven die met SMART hun bedrijfsdoelen definieerden.

 

1. Maak een marketingplan voor een nieuw bedrijf binnen 1 maand

Wanneer je een nieuw bedrijf start is een goed plan onontbeerlijk. Het maken van het marketingplan voor het nieuwe bedrijf is een belangrijk SMART doel.

Specifiek: We moeten een marketingplan maken dat een specifiek schema heeft dat we kunnen volgen om er zeker van te zijn dat we de belangrijkste informatie hebben behandeld.

Meetbaar: Elke week van de maand zullen we 25% van de details van het plan afwerken, zodat het binnen een maand klaar is.

Aan de orde: Zonder een solide plan voor marketing mist het bedrijf een cruciaal onderdeel voor succes.

Realistisch: Een maand zou ruim voldoende moeten zijn om al het marktonderzoek en de bedrijfsanalyse te doen die nodig zijn om een goed marketingplan op te stellen.

Tijdgebonden: De tijdslimiet is één maand.

 

2. Betaal de zakelijke lening van 10.000 EUR af binnen 30 maanden

Het stellen van financiële doelen is een belangrijke stap in het verkrijgen van controle over je bedrijfsfinanciën. Een SMART doel kan bijvoorbeeld zijn om een zakelijke lening af te betalen, waardoor er meer geld beschikbaar komt voor loonsverhogingen van werknemers en andere projecten.

Specifiek: Betaal de zakelijke lening van 10.000 EUR af.

Meetbaar: We kunnen de vooruitgang meten door onze kasrekeningen gaandeweg te controleren, en bij te houden hoe we het van maand tot maand doen.

Aan de orde: We zullen het hele jaar door de aandacht vestigen op ontwikkelings- en projectmogelijkheden die kunnen profiteren van meer investeringen zodra de schuld is afbetaald.

Realistisch: We zullen dit bereiken door minder uit te geven aan zaken die verband houden met ons groeidoel en we zullen leveranciers aanmoedigen om op tijd en volledig te betalen.

Tijdgebonden: Binnen 30 maanden zullen wij onze doelstelling bereiken.

 

3. Zet binnen 7 dagen een Remote Sales Networking Systeem op

Dit scenario werd pijnlijk belangrijk voor veel bedrijven in de eerste maanden van 2020. Het stellen van SMART-doelstellingen voor de overgang naar operaties op afstand aan het begin van de COVID-19-pandemie was een belangrijk onderdeel van het handhaven van een effectieve verkoopcultuur in een zeer stressvolle tijd. Dit SMART-doel, als voorbeeld, is geworteld in een ervaring uit de echte wereld waar veel mensen mee te maken kregen.

Specifiek: Elk lid van ons verkoopteam op afstand moet verbonden en operationeel zijn.

Meetbaar: De taak is voltooid wanneer het netwerksysteem werkt en onze externe medewerkers in staat zijn om te werken.

Aan de orde: Werken op afstand is een goed opzet, zelfs als er geen pandemie is die het noodzakelijk maakt. In 2020 konden bedrijven dankzij netwerken op afstand blijven werken. In een post-COVID-wereld helpt remote networking werknemers productief te zijn en bedrijven resultaten te boeken ondanks geen of beperkte toegang tot een gezamelijke kantoorruimte.

Realistisch: Hoewel dit doel misschien ambitieus is, kunnen we dit bovenaan onze prioriteitenlijst zetten en tijdelijk middelen uit langeretermijnsprojecten halen om dit noodzakelijke doel te voltooien.

Tijdgebonden: De tijdslimiet voor dit doel is zeven dagen.

 

4.Verhoog cold calling met 10% dit jaar

In veel bedrijven zijn spontane prospectiegesprekken de sleutel tot verkoop. Of je nu business-to-business of verkopen aan particulieren doet, als je business model vereist dat je de hand uitstrekt, dan kan het potentieel van cold calling sleutel zijn tot het stellen van hogere verkoopdoelen, zoals aangetoond in dit SMART doelen voorbeeld.

Specifiek: We willen dit jaar 10% meer cold calls voeren dan vorig jaar.

Meetbaar: Het is gemakkelijk om het aantal gesprekken van vorig jaar te vergelijken met het aantal gesprekken van dit jaar.

Aan de orde: Als het conversiepercentage voor onze oproepen constant blijft, zal dit onze totale omzet verhogen.

Realistisch: We kunnen prikkels toevoegen om ons team te stimuleren meer gesprekken te voeren. Als we meer mensen moeten aannemen of sommige part-timers naar voltijds moeten overplaatsen, kunnen we dat ook doen.

Tijdgebonden: We hebben tot het einde van dit jaar om dit doel te bereiken.

 

5. Verhoog het websiteverkeer met 25% tegen december 2022

Als je website succesvol is, ben je je al bewust van je algemene conversiepercentages, zowel in termen van doorkliks vanuit zoekmachines en sociale media als in termen van gegenereerde omzet per doorklik. Het verhogen van je websiteverkeer zal je omzet verhogen, zolang je verkoopconversie relatief constant blijft, in dit SMART-voorbeeld van bedrijfsdoelstellingen.

Specifiek: Het aantal bezoekers dat naar onze site komt met 25% verhogen.

Meetbaar: Onze jaarlijkse bezoekersaantallen verhogen van 100.000 naar 125.000.

Aan de orde:  Hoe meer verkeer we hebben, hoe meer geld we verdienen en hoe groter ons bereik.

Realistisch: Ons inbound marketing team heeft solide sociale media en contentcreatie strategieën op zijn plaats. We kunnen extra experts inhuren als dat nodig is om onze zichtbaarheid en ons websiteverkeer te vergroten.

Tijdgebonden: We willen dit doel in december 2022 hebben bereikt.

138an Group AB ©2022