Kredietscores hoe werkt dat precies? Bestaat dat in Nederland? En wat met zakendoen in het buitenland?

4 dingen die je moet weten over kredietscores

Kredietscores kunnen je business maken of kraken. Zeker als je zaken doet in het buitenland. Ben jij een expert? Of interesse in meer info? Lees dan zeker verder.

 • Cedric Roels
 • 5
  minuten leestijd
 • Laatste update:
  October 14, 2022

In deze blog lees je over:

 • check
  4 vragen over je kredietscore beantwoord
 • check
  Kan je je kredietscore verbeteren?
 • check
  Hoe wordt je kredietscore berekend?

Zakelijke lening zoeken met Kompar?

 • check
  Vergelijk 15+ verschillende financiers
 • check
  Gratis persoonlijk advies
 • check
  Tot 1 miljoen, antwoord <24h.
Bekijk mijn opties

Kredietscores - weet jij hoe ze werken?

Om zaken te doen met een bedrijf, wordt een kredietscore veel gebruikt als indicator voor het betaalrisico. In Nederland, is dat de BKR maar hoe zit dat in het buitenland? 

Heb je een buitenlandse partner? En wil je weten of die wel te vertrouwen is? Misschien handig om dan te weten hoe een kredietscore werkt, hoe je die interpreteert en waar je die kan inkijken. 

Deze score geeft aan wat de kans is dat het bedrijf waarmee je samenwerkt het komende jaar failliet zou gaat. Laten we dat even nader bekijken… 

→ Bekijk je kansen: een zakelijke lening [Gratis en vrijblijvend]

Vraag 1: Wat is dat nu? Een zakelijke kredietscore?

In Nederland bestaat er niet zoiets als een kredietscore, zoals in Amerika of andere landen. 

Elders, is een kredietscore meestal uitgedrukt als een getal tussen 0 en 100. Het is een uitdrukking van kredietwaardigheid. Deze wordt gebruikt voor ondernemingen of individuen. 

Hoe hoger deze score, hoe kredietwaardiger het bedrijf is. De kredietscore is bedoeld om een oordeel te kunnen maken over de kans dat iemand een factuur zal kunnen betalen. In feite is het de vertaling van de kans op wanbetaling.

Bij ons, houdt de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) je krediet- en betalingsgeschiedenis bij. Jij en de BKR-partners kunnen die geschiedenis inzien. 

Een bank of bedrijf controleert het BKR-register normaal als je een krediet aanvraagt, maar niet altijd. 

In Nederland wordt iemand met een vast inkomenstroom die niet in gebreke blijft bij het betalen van bestaande schulden (zoals gemiste rekeningen) over het algemeen kredietwaardig bevonden.

Vraag 2: Door wie wordt die kredietscore opgemaakt?

In het buitenland, wordt een kredietscore opgesteld door derde partijen die onafhankelijk te werk gaan, denk hierbij aan kredietbeoordelingsbureaus. 

Deze bureaus verzamelen informatie in over bedrijven uit meerdere, vaak tientallen, bronnen. Denk hierbij aan betalingservaringen van andere klanten, jaarcijfers en -verslagen of data van bij de locale Kamer van Koophandel. 

Verder bestaan er ook nog kredietverzekeraars (underwriters) die manueel kerncijfers analyseren en beoordelen. 

Opnieuw, de kredietscore heeft tot doel om een waardeoordeel te kunnen vellen over de waarschijnlijkheid dat een bedrijf of klant een wanbetaler is, of zal zijn. 

In Nederland, is dit geregeld door je BKR. Als je hier een codering hebt, dan ben je naar hun normen een wanbetaler. Het wordt dan erg moeilijk om een nieuwe financiering aan te gaan. Maar niet onmogelijk. 

Helder voor Nederland. Maar hoe zit dat in het buitenland? 

België 

In België registreert de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) de kredieten die door banken en andere soorten instellingen worden verleend aan ondernemingen. 

Er is geen kredietscore zoals in Nederland ook het geval is.

Verder bestaat er ook een zwarte lijst van particuliere wanbetalers die door de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) wordt beheerd. 

Verenigd Koninkrijk

Het VK heeft drie grote kredietbureaus, Equifax, Experian en Callcredit (Noddle).

Elk bureau geeft u een andere score. Experian hanteert een schaal van 0-999 punten (u krijgt de beste tarieven bij een score van 961-999), Equifax geeft een score tussen 0-700 (466-700 is ideaal), en Callcredit geeft een score van één tot vijf, waarbij vijf een "uitstekend" krediet is.

Het Britse krediet is gebaseerd op factoren zoals betalingsgeschiedenis, leeftijd van de rekeningen, en het kredietgebruik (hoe vaak bedrijven een lening aangaan). 

Duitsland

Duitsland heeft een tamelijk geavanceerd kredietsysteem.

Het belangrijkste kredietbureau is SCHUFA, een particulier bedrijf dat werkt met openstaande rekeningen, onbetaalde rekeningen, leningen en boetes bijhoudt voor consumenten. Niet voor bedrijven.

De SCHUFA-score begint op het moment dat je je eerste appartement huurt, een bankrekening opent of je eerste energierekening betaalt. Iedereen begint op 100 en de score daalt met de tijd naarmate de financiële voorgeschiedenis toeneemt. Een score in de 90 wordt beschouwd als een goede kredietscore.

Frankrijk

Frankrijk heeft geen groot kredietrapportagebureau. 

In plaats daarvan heb je, houdt de Banque de France - de Nationale Bank van Frankrijk - een kredietdossier bij van ieder bedrijf en/of individu.

De dossiers hebben alleen betrekking op een persoon of bedrijf als deze slechte cheques heeft uitgeschreven, heeft deelgenomen aan frauduleuze activiteiten, of failliet is verklaard.

Belangrijk! Als iemand in het Verenigd Koninkrijk of elders in de wereld problemen heeft gehad met zijn kredietwaardigheid, heeft dat geen gevolgen voor zijn aanvraag noch dossier in Frankrijk. Wees daarvoor dus gewaarschuwd! 

Spanje

Spanje heeft een kredietregister dat vrijwel alle leningen, kredieten, bankverklaringen en risico's in het algemeen bijhoudt die financiële instellingen met hun klanten hebben.

Maar net als in Nederland gaat het er bij "goed krediet" meer om van een zwarte lijst met slechte kredieten af te blijven. 

Eenmaal op een zwarte lijst, blijven consumenten daar tot de schuld is afbetaald of tot er zes jaar zijn verstreken.

China

De People's Bank Of China (PBOC) gaf in 2015 acht particuliere bedrijven een vergunning om proefprogramma's met kredietscores uit te voeren. Sindsdien heeft de bank zich echter verzet tegen de inspanningen van de bedrijven, vanwege bezorgdheid over de te grote reikwijdte van particuliere bedrijven en de plannen van de regering om haar eigen kredietscoringssysteem te ontwikkelen.

En dat is het beruchte verplichte "sociale krediet" ranking systeem. 

Het sociale kredietsysteem gaat veel verder dan positief kredietscore-gedrag en kijkt in elk aspect van iemands leven.

Het niet betalen van een schuld zal uw score schaden, maar dat geldt ook voor overtredingen zoals een slechte rijvaardigheid of roken in een rookvrije zone. 

Een lage score kan iemand ervan weerhouden om toegelaten te worden tot goede scholen, vliegtuig- en treinkaartjes te kopen, en heeft zelfs invloed op met wie hij of zij matcht op online datingsites.

Canada

TransUnion Canada en Equifax Canada zijn de belangrijkste kredietbureaus.

Krediet in Canada wordt beoordeeld aan de hand van factoren als betalingsgeschiedenis, kredietgebruik, recente rekeninggeschiedenis en ouderdom van rekeningen.

De Canadese kredietscores variëren van 300 punten tot 900 punten, waarbij de meeste mensen een minimumscore van 680 nodig hebben om een goede rente op een lening te krijgen.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zijn er drie grote kredietbureaus voor bedrijven: Dun & Bradstreet, Equifax en Experian. Elk van hen heeft zijn eigen methode om de kredietwaardigheid van uw bedrijf te bepalen.

Voor consumenten bestaan er ook kredietbureaus: TransUnion, Equifax, en Experian.

Zakelijke kredietscores lopen van 0 tot 100. Persoonlijke kredietscores variëren van 300 tot 850. 

Vraag 3: Hoe wordt die kredietscore voor bedrijven berekend?

In het buitenland, verschilt dat van bureau tot bureau. 

Alles start met het inzamelen van data van gebruikers en onderneming. Deze worden dan opgeslagen in een database. 

Zonder het te gecompliceerd te maken, wordt dan een statistische analyse gemaakt met het gebruik van regressiemodellen. 

Deze modellen maken het mogelijk om vast te stellen welke ondernemingen binnen het jaar financiële risico’s lopen. Op deze manier kan men kijken welke bedrijven al dan niet kredietwaardig zijn.

De uitkomst van deze analyse is een percentage. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, kan je deze lezen op een schaal van 1 tot 100 als de kans op wanbetaling.

Wanneer het percentage bekend is, volgt een verdere categorisatie in risicoklassen.

Opnieuw, in de Verenigde Staten gaat dat van A tot E. Zo is een bedrijf uit risicoklasse A meer betrouwbaar dan een uit risicoklasse D. Dit is veelzeggend want een risicoklasse D betekent al gauw dat een onderneming tientallen keren meer kans maakt om failliet te gaan.

Kijk hier dus zeker voor uit als je in zee wilt gaan met een buitenlands bedrijf waar dit soort kredietscores wel beschikbaar zijn. 

Het zou een misvatting zijn te denken dat enkel jaarcijfers relevant zijn voor een kredietscore. Zo wordt er ook gebruik gemaakt van gebruikersgegevens om ‘signalen’ te detecteren. 

Denk bijvoorbeeld aan het betalingsgedrag of hoe vaak een zoekopdracht wordt uitgevoerd voor een bedrijf in het kredietregister, of andere databases. Een hoger zoekvolume is dan een ‘signaal’ dat het bedrijf door een moeilijkere of betere periode gaat.

Opnieuw, houd daar reken mee als je handelt met een niet-Nederlanse partner. Het wilt niet zeggen dat de kredietscore ietwat verlaagd is, dat daarom deze partner onbetrouwbaar is. 

Vraag 4: Kan ik die kredietscore van een ondernemer inzien?

Als bedrijf heb je het recht om je kredietrapport in te kijken. Let wel, als individueel persoon heb je dit recht sowieso als een gevolg van het Europees Dataverdrag (GDPR). Hiervoor neem je best contact op met de stichting BKR. 

Daarnaast kan je voor het checken van de kredietwaardigheid van buitenlandse spelers, je even beroepen op hun lokale kredietbureaus. 

België 

In België kan je gratis inzicht krijgen in de kredietdossiers door contact op te nemen met de Nationale Bank via NBB.be.

Verenigd Koninkrijk

Credit reference agencies - kredietinformatiebureaus - kunnen je helpen toegang te krijgen tot persoonlijke en zakelijke kredietscores, in het Verenigd Koninkrijk. 

Je zal hen wel moeten betalen om het dossier van een bepaald bedrijf te kunnen inzien. 

Bijvoorbeeld, met Experian, moet je ongeveer £25 per maand betalen voor toegang, of je aanmelden voor een gratis 30-dagen proefperiode.

Duitsland

Zelf informatie opvragen over de kredietscore van iemand anders is moeilijk in Duitsland. Wat wel een gangbare praktijk is om simpelweg je handelspartner te vragen zijn SCHUFA rapport zelf op te vragen. 

Dit wordt veel gedaan om bijvoorbeeld een huurcontract aan te gaan met de eigenaar van het pand. 

Frankrijk

In Frankrijk houdt de Bank van Frankrijk dossiers bij die alleen toegankelijk zijn voor financiële instellingen. Bovendien moetne die in het bezit zijn van een door de Bank van Frankrijk afgegeven vergunning.

Het is niet makkelijk om hier na te gaan op basis van een kredietscore hoe betrouwbaar je handelspartner is.

Spanje

Enerzijds zijn er bureaus die lijsten van slechte betalers verstrekken. Maar meer algemeen is er het rapport van het Centrum voor Risico-informatie van de Bank van Spanje, bekend als CIRBE.

Het CIRBE-rapport bevat gegevens over alle leningen, kredieten, persoonlijke waarborgen en andere financiële producten (die als algemene risico's worden beschouwd) met een gecumuleerde waarde van 1000 euro of meer per instelling. 

Je kan je potentiële zakenpartner om een gratis exemplaar van zijn rapport vragen. Hij kan dat online, per post of persoonlijk verkrijgen.

China

Er zijn verschillende platforms gecreëerd om kredietgegevens op nationaal niveau aan het grote publiek te verstrekken: 

 1. het National Enterprise Credit Information Publicity System (NECIPS), 
 2. de website CreditChina; en 
 3. het "National "internet + Monitoring" System (NIMS). 

Tot op heden is de uitwisseling van gegevens tussen deze platforms nog niet volledig effectief, zijn de bestanden die op het ene platform verschijnen vaak niet op de andere te raadplegen en is voor zoekopdrachten beslist kennis van het Chinees vereist.

NIMS bevindt zich nog in de testfase en moet in de toekomst worden aangepakt. Sommige informatie is beschikbaar op zowel CreditChina als NECIPS, samen met lokale en sectorspecifieke platforms. 

Canada

Net als in het Verenigd Koninkrijk, kan je in Canada tegen betaling toegang krijgen tot het kredietrapport, en de kredietscore, van een ander bedrijf. 

Verenigde Staten

Een persoonlijke kredietscore is gratis bij meerdere bronnen in te zien, maar er is een beperkt aantal bronnen beschikbaar voor het inzien van de zakelijke kredietscore.

De drie belangrijkste zakelijke kredietbureaus (Dun & Bradstreet, Experian, en Equifax) zullen allemaal tegen betaling de score delen.

 

Kredietscores met Kompar