Hoe schrijf je een ondernemingsplan?

företagskredit

Verkrijg via KOMPAR zakelijk leningen die perfect passen bij uw behoefte

företagskredit

Vergelijk zakelijke leningen van 20+ kredietverstrekkers

företagskredit

Leen tot 1 miljoen euro

Google reviews
google reviewsFinansInspektionen
kompar zakelijke lening

De beste voorwaarden met meerdere aanbiedingen

zakelijke krediet aanvragen

Snel geld lenen - een zakelijke lening binnen 24 uur

zakelijke lening vergelijken

Gratis advies

Bij het aanvragen van een zakelijke lening bij traditionele geldverstrekkers zoals banken, of anders bijvoorbeeld Qredits, kan de geldverstrekker vragen om een ondernemingsplan. De reden waarom ze om een businessplan vragen is simpel; ze willen ervoor zorgen dat jij als ondernemer over alle bedrijfsonderdelen heeft nagedacht en dat u uw plannen duidelijk kunt presenteren, zodat zij kunnen beslissen of ze bereid zijn het risico te nemen om u een lening te verstrekken.

In dit artikel laten we u zien hoe u een ondernemingsplan moet structureren, welke onderdelen het moet bevatten (marktanalyse, financiële planning, concurrentieanalyse, enz.) en welke vragen u moet beantwoorden.

Waarom een ​​ondernemingsplan schrijven?

Er zijn hoofdzakelijk twee redenen waarom u een ondernemingsplan of businessplan schrijft; voor uw eigen bestwil en om te kunnen presenteren wat u van plan bent.

Wanneer u een ondernemingsplan schrijft, daagt u uzelf en uw eigen plannen uit door op te schrijven wat u werkelijk van plan bent te doen. Verkoopplannen die bijvoorbeeld voor de hand liggen in de eigen geest, kunnen onlogisch worden als u ze eenmaal op schrift hebt gesteld. Op dezelfde manier kan uw financieel plan plotseling aantonen dat u meer kapitaal in het bedrijf nodig heeft om uw product of dienst te lanceren. Door een ondernemingsplan te schrijven, kijkt u kritisch naar uw eigen plannen en brengt u dit de haalberheid ter discussie, zodat u waar nodig kunt corrigeren, herplannen en verbeteren.

De tweede reden voor het schrijven van een ondernemingsplan is omdat externe partijen er om kunnen vragen. Zoals hierboven vermeld, is het gebruikelijk dat kredietverstrekkers zoals banken en Qredits om een ​​businessplan vragen bij hun evaluatie van het al dan niet verstrekken van een zakelijke lening. Zelfs business angels (informele investeerders) en durfkapitalisten kunnen een businessplan vragen om er zeker van te zijn dat u heeft nagedacht over alle verschillende bedrijfsonderdelen die nodig zijn om uw bedrijf succesvol te maken.

Ongeacht of u financiering aantrekt van geldschieters of business angels, is het altijd een goed idee om voor uzelf een ondernemingsplan te maken, aangezien u veel leert tijdens het opschrijven van uw gedachten en plannen. Als je je niet aan het plan houdt, maakt het uiteindelijk niet zoveel uit, het belangrijkste is dat je je plannen in twijfel hebt getrokken en ervoor hebt gezorgd dat je kritisch hebt nagedacht over de belangrijkste onderdelen van je bedrijfsmodel en plannen.

Structuur en inhoud van een ondernemingsplan

Een gangbare - en een over het algemeen geaccepteerde manier die de meeste gebieden bestrijkt - is de onderstaande structuur. Door al deze gebieden in uw ondernemingsplan op te nemen, zorgt u ervoor dat aan alles is gedacht.

  1. Samenvatting
  2. Marktanalyse, kansen in de markt en doelgroep
  3. Product-/dienstomschrijving
  4. Concurrentievoordelen, concurrentieanalyse en mogelijk een analyse van de technologie
  5. Markttoetredingsplan / marketing- en verkoopplan (inclusief bedrijfsmodel en prijzen)
  6. Team
  7. Financiële planning

1. Samenvatting

Een ondernemingsplan moet altijd beginnen met een samenvatting op een pagina die kort alle komende onderwerpen doorloopt. Dit geeft een lezer een overzicht van het ondernemingsplan en geeft het de mogelijkheid om een totaalbeeld te krijgen voordat hij in een specifiek gebied duikt waarin hij geïnteresseerd is.

2. Marktanalyse, kansen in de markt en doelgroep

In deze sectie beschrijft u welke zakelijke kansen uw bedrijf het onderscheid kan maken, op welke markt het zal opereren en definieer wie uw doelgroep is.

Kans in de markt

Er zijn er een paar verschillende manieren om de kansen in de markt doeltreffend te omschrijven.

In het gedeelte over de zakelijke kansen, zou de lezer dus een overzicht moeten krijgen van wat het bedrijf zou moeten doen.

Marktanalyse

In de marktanalyse omschrijf je op welke markt het bedrijf gaat opereren, hoe groot deze markt is en of je van plan bent je te beperken tot een specifieke niche om zo gefocused te blijven.

Bij het definiëren van een markt zijn er verschillende manieren om dit te doen, normaal gesproken worden de volgende 4 onderdelen beschreven:

Nadat u heeft bepaald in welke markt uw bedrijf opereert, is het een goed idee om een ​​inschatting te maken van hoe groot de markt is. Hier zijn over het algemeen twee manieren om te gaan; top-down of bottom-up.

Ten slotte is het altijd een goed idee om je af te vragen of je voldoende gefocust bent op een bepaalde markt of dat je te breed gaat. Een veelgemaakte fout die veel aannemers maken, is dat ze in eerste instantie te ver gaan met het aanbod van hun bedrijf en daardoor geen momentum krijgen in de verkoop omdat ze nergens in gespecialiseerd zijn. Aan de andere kant moet je ook altijd de omvang van de markt bijhouden om er zeker van te zijn dat het de moeite waard is om het bedrijf te starten.

Doelgroep

Bij het omschrijven van uw doelgroep is het goed om zo gedetailleerd mogelijk te zijn. Gebruik daarom een ​​fictieve of echte persoon om te beschrijven hoe uw doelgroep eruitziet. Een voorbeeld van een koper van een budgetgrasmaaier zou dus kunnen zijn "Jan, een nieuwe huiseigenaar in Delft, vader van 3 kinderen van 2 tot 13 jaar, met een gebrek aan interesse in tuinieren, een tuin van 5 bij 5 meter en een enorme interesse in voetbal."

Binnen uw doelgroep zijn er drie verschillende onderdelen te omschrijven waar u rekening mee moet houden; wie is de gebruiker van het product / de dienst, wie neemt de beslissing om het product te kopen en hoe ziet het besluitvormingsproces eruit. Om een ​​concreet voorbeeld te geven, kunnen we speelgoed gebruiken.

3. Product- en/of dienstbeschrijving

Hoe gedetailleerd moet ik het product / de dienst beschrijven?

Wanneer u uw product of dienst beschrijft, kunt u verschillen in de diepte van uw beschrijving. In het algemeen wordt er verwacht dat het ondernemingsplan een samenvatting geeft die voor de lezer gemakkelijk te begrijpen is, ongeacht hoe ingewikkeld het product of de dienst is. Als je geen samenvatting geeft en in plaats daarvan in de diepte van technische details duikt, loop je het risico dat de lezer het niet begrijpt en zijn interesse verliest.

Hoe diep u in het product / de dienst moet gaan, hangt af van hoe ingewikkeld de materie is. Als u van plan bent een revolutionair product zoals een elektrisch vliegtuig te verkopen, kan het een goed idee zijn om de diepte in te gaan om te laten zien dat dit überhaupt mogelijk is. Als het kapsalon betreft, hoeft u niet zo gedetailleerd de dienst te omschrijven.

Huidige opties op de markt

In dit deel van uw ondernemingsplan is het ook een goed idee om te laten zien welke huidige opties er op de markt zijn.

Differentiatie van producten / diensten

Nadat u de opties heeft doorgenomen die momenteel op de markt zijn, moet u laten zien hoe uw product of dienst verschilt van het product van de concurrentie. Hier moet u ook een visie innemen over uw doelgroep, de gebruiker en de beslisser.

4. Concurrentieanalyse

Uw kernactiviteiten vanuit het oogpunt van de klant

Voordat u al uw concurrenten in de markt gaat beschrijven, is het een goed idee om terug te keren naar uw marktdefinitie, uw beoogde doelgroep en uw product en/of dienst. Aan de hand van deze drie onderdelen moet u uw kernactiviteiten beschrijven (dat wil zeggen, wat zal het grootste deel van de omzet van uw bedrijf uitmaken en hoe) vanuit het oogpunt van de klant. Door uw kernactiviteit te definiëren, maakt u het gemakkelijker om de  concurrentieanalyse op een juiste wijze uit te voeren, omdat dit u een beeld geeft met welke spelers u nu wel of niet concurreert op uw kernactiviteit.

Concurrenten

In de concurrentieanalyse moet u kort samenvatten welke concurrenten u in de markt ziet en hoe deze verschillen in grootte en hun product/dienst. Als zelfstandige is het vaak gemakkelijk om te onderschatten hoeveel concurrenten er eigenlijk zijn en hoe sterk de gevestigde klantrelaties zijn. Daarom is het belangrijk om de tijd te nemen voor een goede analyse van uw concurrenten.

Concurrentievermogen

Het belangrijkste onderdeel van iemands concurrentieanalyse is om te beschrijven hoe u en uw concurrerenten zich positioneren; dat wil zeggen, hoe zult u zich onderscheiden van uw concurrenten? Waarom heeft u een voordeel door op de specifieke manier te verschillen en hoe dit zal leiden tot een concurrerend bedrijf? Het is belangrijk om in gedachten te houden dat u op verschillende manieren kunt concurreren. Voorbeelden hiervan zijn:

5. Markttoetredingsplan / marketing- en verkoopplan (inclusief bedrijfsmodel en prijzen)

Het plan uw bedrijf te laten toetreden op de markt en de wijze waarop u uw product gaat verkopen is waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van een ondernemingsplan (hoewel banken de neiging hebben zich te concentreren op de financiële cijfers). De reden hiervoor is dat marketing en verkoop de inkomsten van het bedrijf zullen verhogen en dus absoluut doorslaggevend zijn of u zult slagen of niet. Een goed opgesteld verkoopplan is vaak wat succesvolle bedrijven onderscheidt van bedrijven die failliet gaan.

Klantsegmentatie

In dit deel moet je beginnen met een herhaling van wat je in de paragraaf over je doelgroep hebt geschreven, maar niet op een even gedetailleerd niveau, zodat de lezer eraan herinnerd wordt aan welke klanten je wilt verkopen. Bovendien moet u in plaats daarvan beschrijven hoe u deze doelgroep het beste kunt bereiken. Is het via kranten, Facebook, Google Adwords of telefoon?

Dit gedeelte moet ook andere doelgroepen bevatten waaraan u van plan bent te verkopen, zelfs als u dat vandaag niet van plan bent, maar op langere termijn. Op deze manier kun je laten zien dat je aan meerdere segmenten kunt verkopen, maar dat je in eerste instantie gefocust bent.

Marketing- en verkoopplan

Plan om ervoor te zorgen dat uw klanten terugkerende klanten worden

Plan om ervoor te zorgen dat uw klanten terugkerende klanten wordenEr wordt vaak gezegd dat het goedkoper is om aan een bestaande klant te verkopen dan aan een nieuwe klant. Dit geldt vooral als uw klanten over het algemeen tevreden zijn met uw diensten.

Daarom is het belangrijk om een ​​plan te hebben over hoe u uw klanten wilt behouden en ervoor wilt zorgen dat ze terugkerende klanten worden. Hier zijn een aantal strategieën en tactieken, bijvoorbeeld de volgende:

Prijsstrategie

De prijsstrategie laat zien welke prijsstelling u voor uw product of dienst wilt hateren. Hier is het belangrijk om nogmaals te kijken naar de financiële mogelijkheden en betaalbereidheid van uw klanten en hoe de prijzen van uw concurrenten zijn. Over het algemeen is het altijd eenvoudiger om uw product / dienst als een premiumproduct te positioneren en deze als premiumproduct (hoger) te prijzen, aangezien een prijsstrategie op basis van een lagere prijs moeilijk is om te laten slagen omdat deze een lagere kostenstructuur vereist.

6. Team

De beschrijving van het team is vooral een sleutelfactor voor business angels en andere private investeerders, aangezien zij grotendeels in (de ervaringen van) het team investeren en niet zozeer in het bedrijfsidee zelf.

Benodigde kennis en vaardigheden

In dit gedeelte van het businessplan moet u de kennis en vaardigheden toelichten die binnen het bedrijf nodig zijn om te slagen. De kennis en vaardigheden moeten gericht zijn op de kernactiviteit van de onderneming, dat wil zeggen wat er nodig is om een ​​product / dienst te kunnen produceren en leveren aan uw klant. Behoeften aan administratieve zaken zijn niet zo belangrijk als ze niet de kernactiviteit van het bedrijf zijn.

Huidig team

In het gedeelte over uw huidige team beschrijft u de verschillende leden en hoe deze passen bij de vereiste kennis en vaardigheden. Als je nog alleen bent, moet je een beschrijving van jezelf geven, waar je goed in bent, waar je persoonlijke uitdagingen liggen (en wat je hier al aan doet!) en wat je eerder hebt gedaan.

Plan om de resterende behoeften te dekken

In dit gedeelte licht u toe welke kennis / vaardigheden er binnen het bedrijf nog ontbreken en hoe u van plan bent deze in behoeften te voorzien, door het aannemen van personeel of door gebruik te maken van de diensten van andere bedrijven. Als u van plan bent werknemers in dienst te nemen, is het een goed idee om na te gaan waar u ze kunt vinden.

Hier kunt u ook het tijdsplan omschrijven, aangezien het vinden van de juiste mensen of bedrijven kan bepalen hoe snel u erin slaagt vaart te maken in uw bedrijf.

7. Financiën

Ten slotte moet een bedrijfsplan ook een financieel plan bevatten waarin u doorneemt wie de aandeelhouders zijn, hoe het tot op heden wordt gefinancierd en hoe u dit in de toekomst van plan bent. Over het algemeen moet de financiële planning een beeld geven over de komende drie jaar.

Samenvatting

Het deel over financiën start doorgaans met een samenvatting waarin u kort beschrijft hoe het bedrijf het tot dusver financieel heeft gedaan, hoeveel externe financiering u aanvraagt ​​en tegen welke voorwaarden, hoe de externe financiering zal worden aangewend en - indied er een externe investeerder is - wat dit de investeerder zal opleveren (rendement op hun kapitaal).

Aandeelhoudersstructuur

Normaal gesproken bestaat de kring van aandeelhouders uit slechts een paar mensen, daarom is dit gedeelte relatief kort. Als daarentegen kapitaal is opgehaald bij business angels en andere private investeerders, kan dit deel wat langer en ingewikkelder worden.

De reden waarom de paragraaf moet worden opgenomen, is omdat het in het belang van kredietverstrekkers is om een ​​beter beeld te krijgen van wie het bestuur en de directeur van de onderneming kan benoemen en indirect dus over het bedrijf kan beslissen. Het kan ook een zeker vertrouwen geven als er bekende namen op de aandeelhouderslijst staan.

Historische financieringen van het bedrijf

In deze sectie leest u hoe u het bedrijf tot op de dag van vandaag heeft gefinancierd. Dit dient als tijdlijn voor de lezer om een ​​beter beeld te krijgen van de historische financiering van het bedrijf en welke partijen op welke manier zijn betrokken. In het algemeen dient u in deze sectie het volgende te beschrijven

Overzicht financiële cijfers

Het overzicht van financiële cijfers is een soort samenvatting zodat de lezer snel een beeld kan krijgen van hoe het met het bedrijf is gegaan en hoe het financiële plan er de komende jaren uitziet. In het algemeen moet het overzicht het volgende bevatten:

Door het bovenstaande op te nemen, kun je de lezer snel een overzicht geven van hoe het met het bedrijf gaat en hoe je inschat dat het de komende jaren zal gaan.

Prognose (resultatenrekening, balans en kasstroomanalyse)

Naast het overzicht van de financiële cijfers van de onderneming, dient u ook een  prognose bestaande uit een resultatenrekening, balans en kasstroomanalyse op te nemen in uw ondernemingsplan. In deze onderdelen kan de lezer de diepte in gaan om een ​​beeld te krijgen van de financiën van het bedrijf.

Financieringsbehoefte en financieringsdoel

Ten slotte moet in het gedeelte over financiering worden verduidelijkt welke financieringsbehoefte het bedrijf heeft en hoe zij van plan is de zakelijke lening, aandeelhouderslening of andere financiering aan te wenden. Het is ook van belang om hier te laten zien welk invloed de nieuwe financiering zal hebben op de operationele en financiële resultaten van het bedrijf.

Heeft u financiering nodig voor uw bedrijf?

Als uw bedrijf op zoek is naar een goede financiering, kunt u dat het beste doen door een zakelijke lening aan te vragen via KOMPAR. Het aanmeldingsproces is heel eenvoudig en gemakkelijk en snel in te vullen. Vervolgens kunt u leningaanbiedingen van meer dan 20 banken en geldverstrekkers vergelijken. Onze financieel adviseurs helpen u graag verder als u vragen heeft over de leningen of uw financiën. Een ondernemingsplan is niet altijd nodig om een zakelijke lening aan te vragen, je meest recente resultaten en balans uploaden is voor de meeste kredietverleners wel noodzakelijk.


Beste zakelijke leningen
Zakelijke lening via Kompar
företagskrediter rådgivare lån
Våra rådgivare gör allt för att du ska få den finansieringen ditt företag behöver

Vul vandaag een aanvraag in en laat uw bedrijf groeien

Nu aanvragen
138an Group AB ©2022